Det er to ny bekreftede tilfeller av apekopper i Norge. En av personene ble smittet i Norge. Til sammen er det nå registrert fire tilfeller i landet.

– Begge de smittede er bosatt i Oslo, men tilfellene ses ikke i sammenheng. Den ene av dem er smittet i Norge og den andre er smittet i forbindelse med utenlandsreise, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

Ingen av dem er alvorlig syke. Begge tok selv kontakt med helsetjenesten etter å ha fått symptomer.

Oslo kommune og FHI jobber med smittesporing. Begge de smittede kan knyttes til det pågående utbruddet i Europa.

Jobber med smittesporing

– Personene som er smittet, blir fulgt opp fra helsetjenesten og har isolert seg for å ikke smitte andre. Vi kartlegger hvem som kan ha vært utsatt for smitte og gir informasjon til dem det gjelder. Risiko for videre smitte anses i utgangspunktet som svært lav, sier fungerende smittevernoverlege Miert Skjoldborg Lindboe i Oslo.

Nærkontakter vil bli bedt om å kontakte helsetjenesten ved symptomer. De vanligste symptomene på apekopper er feber, nedsatt allmenntilstand, lymfeknutehevelse og utslett.

Svært lav risiko for utbredt smitte

– Det er ikke uventet med innenlandssmitte med apekopper, og helsetjenesten er forberedt på dette, sier avdelingsdirektør Siri Feruglio ved FHI.

Folkehelseinstituttet har laget rutiner og anbefalinger for hvordan helsetjenesten skal håndtere personer som kan være smittet.

– Vi vurderer fortsatt risiko for utbredt smitte i befolkningen som svært lav, sier Feruglio.

(©NTB)