Etter det bestialske drapet på den franske læreren Samuel Paty som brukte karikaturer av Muhammed under sine forelesninger, har debatten om ytringsfrihet blusset opp igjen. Det er bred enighet om at man skal kunne mene, si og tegne hva man vil. Men, betyr det at vi burde?

I dagens debatt bruker man ytringsfrihet som en av de viktigste faktorene for å kunne forsvare satire og radikale meninger. Men, når de radikale meningene ikke bidrar med noe konstruktivt, og satiren blir ikke oppfattet som en spøk, burde vi ikke heller la være?

Jeg vil på ingen måte forsvare bruk av vold for å kontre en skarp mening. Vi har sett flere eksempler på at radikale miljøer maner til vold for å tie ytringer de finner støtende. Dette bidrar bare til å skape flere problemer enn det løser, og man vil aldri kunne falle til ro.

Spørsmålet omhandler jo ikke om hvorvidt man skal verne om sin ytringsfrihet, men om de kloke valgene som fører til et mindre polarisert samfunn på tvers av religion og livssyn. Da er den beste løsningen å bare la være. Vi må heve oss over debatten om ytringsfrihet, og heller fokusere på de kloke valgene man tar i hverdagen.

Ja, jeg kan tegne Muhammed, men jeg velger å la være.

Torkil Eriksen
Politisk Nestleder, Nordland Senterungdom