Gå til sidens hovedinnhold

"NRL forventer at gjerdebyggingen blir iverksatt umiddelbart"

Artikkelen er over 3 år gammel

Reindriftsnæringa

Gjerde på Nordlands-banen

Reinpåkjørslene på Nordlandsbanen har kostet livet til over flere tusen rein, og har vært en problematikk som har pågått over flere uten at det er blitt iverksatt tiltak.

Senest forrige uke ble i underkant av 120 rein drept som følge av togpåkjørsler, og i 2010 var tapstallet oppe i nesten 1.000 rein. Allerede på dette tidspunktet var det god grunn til å tro at det ville bli iverksatt et arbeid med å sikre tapsutsatte togstrekninger. Nå er det gått nesten 8 år siden den gang, uten at noe har skjedd.

For Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt handler ikke dette bare om det faktiske tapet av rein, men utgjør også en sterkt psykisk belastning for de reineiere som må ta på seg den tunge jobben å avlive allerede sterkt maltrakterte dyr. Dette er en situasjon som ikke kan fortsette.

NRL utfordret derfor Landbruks- og matdepartementet om å ta kontakt med Samferdselsdepartementet for å få iverksatt strakstiltak, med forventning om konkrete tilbakemeldinger til oppstartsmøtet for avtaleforhandlinger som skal være den 18. desember. Det er derfor gledelig å registrere meldingen fra Bane Nor om at det er avsatt 34 mill. til sikring av de mest ulykkesutsatte strekningene.

NRL forventer at gjerdebyggingen blir iverksatt umiddelbart, og at disse vil stå ferdig før utløpet av våren 2018. Vi forventer også at distriktet får all nødvendig hjelp og at det iverksettes kortsiktige tiltak inntil gjerdene er på plass.

Styret i Norske reindriftsamers Landsforbund

Kommentarer til denne saken