Vindkraft: «Utfordringen er så uendelig mye større enn at vi kan slå oss til ro med at vi har det så flott på Helgeland»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vindkraft for miljøet

Uten blygsel påberoper jeg meg å være minst like opptatt av ”et godt liv for oss selv og våre barn og barnebarn” som Tone Toft. Men i motsetning til henne fester jeg lit til framtredende klimaforskere som mener at Norge må bygge ute noe vindkraft om vi skal nå vedtatte klimamål.

Jeg er blant dem som stoler på FNs klimapanel. Derfor er jeg skuffet når dyktige lokalpolitikere løper fra tidligere standpunkter for å tekkes ihuga klimafornektere i en gryende valgkamp. Utfordringen er så uendelig mye større enn at vi kan slå oss til ro med at vi har det så flott på Helgeland.

Den største trusselen mot sauehold og reindrift på Helgeland kom fra Tjernobyl for 33 år siden. Fortsatt må noen drive nedforing før dyrene kan slaktes. Forurensing fra Europa har gitt dramatisk forsuring av vassdrag i Norge. For få måneder siden opplevde vi rød himmel å grunn av sandstøv fra Sahara. Klimaforskerne uttrykker stadig bekymring for nye varmebølger og flomkatastrofer. Forurensning fra både Europa, Asia og Afrika faller altså i holdene på oss også på Helgeland.

Med denne utviklingen som bakgrunn sier norske klimaforskere at vi må erstatte fossilt energi med fornybar energi i overskuelig framtid, og de mener altså at overgangen blir tilnærmet umulig uten å bygge ut noe vindkraft.

Jeg har fått med meg at naturvernorganisasjoner og miljøorganisasjoner argumenterer ulikt. Litt spissformulert sier sistnevnte at vi må ”ofre” litt natur for å redde miljøet for etterkommerne – og hvis vi ikke lykkes kan miljøkrisen bli så omfattende at vi ødelegger all natur. Den sjansen er jeg ikke villig til å ta. Tvert imot mener jeg at vi må yte et aldri så lite bidrag inn i den internasjonale dugnaden i håp om at våre barnebarn skal få det like flott som vi har hatt det.

Så litt om utenlandsk kapital. Tones samboer (Bjørn Økern) skrev nylig at Eolus slapp katta ut av sekken da de inngikk avtale med en tysk investor. Personlig er jeg mer overrasket over at dette var en overraskelse for Økern. Fra dag en har Eolus sagt at de var avhengig av å få med flere investorer. 3-4 milliarder er tross alt en gigantisk investering for ethvert selskap. Og selvsagt har alle investorer ambisjoner å tjene penger. I Vefsn lever vi godt med at Alcoa driver hjørnesteinsbedriften. Hva mener forresten paret Toft/Økern om hjørnesteinsbedriften i sin egen kommune Herøy? Vil de avvikle lakseslakteriet fordi hovedaksjonæren tar med seg overskuddet ut av landet?

Hvis vi ikke aksepterer at investorer kan tjene penger, kan vi bare oppgi de grønne skiftet først som sist.

Direkte useriøst er det når Toft og Økern prøver å skape inntrykk av at de ti grunneierne har solgt seg og eiendommene til utenlandsk storkapital. De har inngått en 30-årig leieavtale som gir Eolus rett til å bygge vindkraftverk på deler av deres eiendommer. I leieperioden kan grunneierne fritt bruke de samme arealene til beite, jakt, fiske, bærplukking, osv. Etter 30 år er det fritt opp til grunneierne om de vil forlenge leieperioden.

Artikkeltags