Feil om overtakelse av Nesna

Av
DEL

MeningerI en leder 08.11 omtaler Helgelendingen styret i Nord universitets vedtak om å avvikle studiested Nesna. Avisen argumenterer i lederen med at "det er et faktum" at Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet "godt kunne tenkt seg å se på muligheten for å videreføre tilbudene Nesna har representert", og kritiserer meg for å ha "rettet en advarende pekefinger mot slike planer". Dette er feil. I et møte 29.10 i år, referert blant annet av Helgelands Blad på nett 30.10, understreket UiT "at det aldri har vært aktuelt å ta over lokaler, ansatte eller virksomhet som Nord universitet har på Nesna." Jeg skjønner at mange på Helgeland har fått et annet inntrykk, og det er derfor desto viktigere at informasjonen som media formidler er sannferdig.

Les lederen her:

UiT ble anmodet om å ikke tilspisse situasjonen ytterligere i en vanskelig situasjon for de ansatte, særlig ved studiested Nesna, og for administrasjonen ved Nord universitet både før og etter at styret bestemte seg for å legge ned sin campus på Nesna. Slik situasjonen var, ba vi UiT ta et skritt tilbake.

Det er veldig bra at UiT vil se på muligheten for å kunne tilby desentraliserte utdanninger flere steder. Senest i budsjettforslaget for 2020 har jeg understreket behovet for desentraliserte utdanninger og satt av penger og studieplasser til det. Vi trenger flere tilbud i distriktene, og det er bra at både UiT og Nord vurderer slike løsninger både på Helgeland og på steder uten campus.

Beslutningen til styret ved Nord universitet har stor betydning, særlig for Nesna og de som bor der. Jeg har stor forståelse for at det er motstand, frustrasjon, sinne og skuffelse. Selv om Helgelendingen er uenig, har et bredt flertall på Stortinget, både da Universitets- og høgskoleloven ble vedtatt i 2005 og da Strukturmeldingen ble behandlet i 2015, har gitt uttrykk for at det er styrene som skal ha dette ansvaret.

Artikkeltags