Sykehusrapporten: Skytes bare pianisten?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevI kjølvannet av endelig rapport fra ressursgruppa for prosjektet «Helgelandssykehuset 2025 «er det ikke måte på ukvemsord og nedsabling. La meg presisere at jeg ikke mener at rapporten gir et godt svar på oppgaven. Tvert i mot. Men det bør rettes et blikk mot oppdragsgiver, som er styrene i både Helse Nord og Helgelandsykehuset (HSY).

Min personlig oppfatning er at rapporten ikke gir et dekkende svar på mandatet slik de selv har oppfattet det:

«Ressursgruppen legger til grunn at sykehusfaglige råd må ha med seg hensynet både til akuttpasienter og til pasienter med langvarig sykdom/helsesvikt og behov for hyppige kontakter med spesialist-helsetjenesten.»( min understrekning).

Hvor er pasientene?

I deres presentasjon 19.03. er det totalt 23 bilder: 13 av disse handler om rekruttering og ansattes forhold, to om utfordninger ved valget av Mo i Rana og ett som kan sies å handle direkte om pasienter ( transporttid). De øvrige handler om oppdraget.Slik var det i første runde også, og da mener jeg styret i HSY burde bemerket at dette ikke gir et fullstendig svar på oppgaven.

Hvor er oppdragsgiver ?

Ressursgruppen sier også at : «Første utkast til rapport fra ressursgruppen ble oversendt ekstern kvalitetssikrer som har gitt ressursgruppen tilbakemeldinger med utgangspunkt i deres mandat om å undersøke om ressursgruppen har oppfylt sitt mandat.»

Hvorfor det ikke er oppdragsgiver selv som skal uttale seg om mandatet er oppfylt, kan det i alle fall være to ulike meninger om på dette tidspunkt. Men når vi kommer til neste korsveg- foreløpig rapport – kunne man forvente at styret som oppdragsgiver kom på banen. Ikke minst fordi det i mandatet også handler om å «Beskrive helsefaglige og samfunnsmessige konsekvenser.» Nå i ettertidantyder direktøren for HSY at man kanskje burde få en samfunnsmessig analyse. En mer direkte antydning om at mandatet ikke er oppfylt av den eksterne ressursgruppa, har i alle fall ikke jeg fått med meg.

Høringer på eget arbeid

Så kommer vi til det jeg mener er det mest graverende brudd på anerkjent metodikk i slike oppdrag. Høringsuttalelsene på foreløpig rapport gis til ressursgruppa!  Og ikke nok med det : Uttalelsene sammenfattes ( og dermed siles) av en annen ekstern aktør – Sykehusbygg. Oppdragsgiver blir på dette tidspunkt  fjernet fra innsyn i de direkte uttalelsene på rapport. Ressursgruppa vurderer da sitt arbeid på egenhånd. Litt flåsete  kan dette sammenlignes med at en student får tilbakemelding fra sensor, og vurderer selv  i hvor stor grad sensors bemerkninger til eksamensoppgaven skal tas til følge.

Tenk etter: Hvem oss ville gladelig være med på å eget initiativ revurdere store deler av et arbeid vi hadde jobbet intenst med i flere måneder ? Bare denne lille psykologiske faktoren ( og den finnes uansett hvor profesjonelle vi hevder å være) skulle få det til å kime i klokker hos styrene.                                                                                                                                     Med dette blir ikke høringsuttalelsene den korreksjon til rapporten som de burde være. De andre stemmene dempes betraktelig – nærmest forsvinner.Konsekvensen vil med stor sannsynlighet føre til at  ressursgruppas høringsrapport får enda større vekt i beslutningsgrunnlaget.

Jeg håper at det ikke bare blir direktør Gunnlaugsdottir som egenhendig leser høringsuttalelsene, men at hun får selskap av samtlige styremedlemmer i HSY. Håp nummer to er at dette styret lager sin egen sammenfatning av uttalelsene, som Helse Nord i neste omgang får tilsendt.

Artikkeltags