«Vi har kompetansen og engasjementet - Nå handler det om å forene kreftene og trekke i samme retning»

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LederDebatten om samordningen av Byfestveko, Toppenkurset og Galleria er vekt til livet igjen etter friske uttalelser fra deltakende kunstnere og reiselivsnæringa. Det er en viktig debatt som alle bør hilse velkommen. Meningsytrerne har felles mål: Utvikling og fornying av unike arrangement som har potensial langt ut over bygrensa.

Etter en hektisk start på juli med festivalaktivitet er det tid for evaluering. I to uker fra 2. juli var byen i festivalstemning. Toppenkurset og Byfestveko har ulike konsept, der fellesnevneren er musikk. Fra sin spede begynnelse har Toppenkurset utvikle seg til et kvalitetsarrangement for klassisk musikk. For å utvikle konseptet er det brukt ufattelig mye tid og det lagt ned et stort engasjement over mange år. Resultatet er en festival som trekker deltakere langt ut over egen region og landegrenser. Byfestveko med Roar Møller som primus motor har utviklet seg gradvis siden konseptet ble lansert som Gilles Garden i 2014.

Galleria har lengst tradisjon og har blitt arrangert som en årlig kunstfestival siden 2006. Mottoet for festivalen er kunst uten filter, og sjelen til festivalen gjenspeiles i det imponerende engasjementet og drivkraften til alle involverte. Antall deltakende kunstnere har variert, fra om lag 70 i 2010 til årets drøyt 30.

Det absolutte høydepunktet i sommerens festivalaktiviteter i Mosjøen er byfesten som i perioden 2010 - 2015 ble arrangert lørdag i uke 28, og som de siste årene har vært framskyndet ei uke.

Vi har sagt det før og gjentar det gjerne; Etter vår mening er løsningen med festivaler over to uker ingen god løsning. Samtidig er både Galleria, Byfestveko og Toppekurset arrangementer som fortjener stor oppslutning og et langt liv. En felles satsing vil legge det beste grunnlaget for å nå et slikt mål. Hvordan et godt konsept kan se ut, skal ikke vi forskuttere. Men vi oppfordrer arrangørene til en bred evaluering. Det er svært oppløftende at ledelsen i Galleria nå ser på praktiske løsninger for sammenslåing.

Kulturbyen Mosjøen har alle forutsetninger for å lage en festival fullt på høyde med eksempelvis Nordland Musikkfestuke i Bodø og festspillene i Nord-Norge i Harstad. Vi har kompetansen og engasjementet. Nå handler det om å forene kreftene og trekke i samme retning.

Artikkeltags