(iSandnessjøen)

Jeg registrerer oppslaget i Rana Blads nettutgave 16. juni, hvor Ranas ordfører Geir Waage går over i galopp med sin respons til administrerende direktør Cecilie Daae i Helse Nords innstilling til tarmkreftkirurgien på Helgeland. Waage truer med at Rana kommunes engasjement i nytt Helgelandssykehus opphører med øyeblikkelig virkning, dersom innstillingen hvor tarmkreftkirurgien skal via Rana til Sandnessjøen blir vedtatt.

Hvis Waage er sitert riktig, stempler han styret i Helse Nord som «fullstendig inkompetent» i samme slengen. Med det brenner ranaordføreren resten av bruene kommunen måtte ha med Helse Nord.
Han får håpe at kommunestyret hans er komfortabel med at han fremmer så drastiske uttalelser.

Waages oppførsel er dessverre ganske gjenkjennelig for måten Ranas politiske leder blir oppfattet på når man søker samarbeid på Helgeland. Næringsliv klarer å samarbeide. Vi reiser på kryss og tvers, handler, nyter kulturopplevelser og treffer hverandre. Som jeg påpeker i hvert et innlegg, har jeg meget godt å si om Mo i Rana. Men når den øverste politiske lederen farer fram på denne måten, tror jeg kanskje det beste vil være at Helse Nord takker for tilbudet, og ber om å få Waages lovnad skriftlig. For når vi ser hvordan Rana kommunes bidrag kan være, kunne det nok blitt både fredelig og konstruktivt å jobbe videre med nytt Helgelandssykehus uten mer engasjement fra Rana og spesielt Geir Waage.

Cecilie Daae understreker i sitt saksframlegg en vesentlig ting: «Det er i tråd med strukturvedtaket vedtatt en arbeids- og oppgavefordeling mellom sykehusene. Ettersom Mo i Rana skal få ansvaret for ortopedi, tilsier det at tykktarmskreftoperasjonene bør legges til Sandnessjøen, for at de skal få tilstrekkelig med avanserte oppgaver.» Dette har blitt poengtert gang på gang, og er litt av det som er sentralt med hovedsykehus-rollen. Jeg tror snart at dette poenget må sige inn, for det er ikke nok at vi får ett sykehus som fungerer. Vi må ha to. Rana skal ha et godt sykehus som kan leve inn i den framtiden vi ser for oss, men det må Sandnessjøen også ha. Framlegget levner ingen tvil om at vi vil ha og få et godt Helgelandssykehus på våre to lokasjoner, men til forskjell fra Geir Waage har Helse Nord en tanke for begge lokasjonene. Nå får vi anta at Waage er til å stole på og at han snart legger ned sitt engasjement, slik at vi kan få en arbeidsro som både ansatte, pasienter og region har fortjent etter år med ufred.

Stig Tore Skogsholm