Vurderer midlertidig forbud mot å bygge i Sjøgata: - Vi har ikke kunnskap nok

Vefsn kommune vil foreslå et midlertidig forbud mot byggetiltak i den verna Sjøgata. Det er foreløpig uavklart hvor lenge forbudet varer og i hvor stor grad forbudet vil gjelde ordinært vedlikehold.