Søndag kveld gjennomførte UP en tungbilkontroll på Trofors sammen med Statens vegvesen. Kontrollørene hadde fokus på dekk, rus og kjøre- og hviletid, og til sammen ble 16 kjøretøy kontrollert.

Resultatet ble at to førere fikk forenklede forelegg for å ikke ha stanset for kontrollen.

Også lørdag var det tungbilkontroll på Trofors. Statens vegvesen kontrollerte cirka 50 enheter.

Fire fikk bruksforbud, hvorav tre hadde uegnede dekk og en for brudd på kjøre- og hviletid. Det ble også gitt en anmeldelse for kjøring på en annen manns sjåførkort.

– Det meste tross dette var veldig bra, melder Statens vegvesen lørdag.