(Rana Blad)

Det er NRK Trafikk som melder at et vogntog står fast på E6 ved Vallabotnet i Hemnes. Vogntoget holder på med å legge på kjettinger. Et kjørefelt er sperret og det er noe kødannelse på stedet.

I tillegg til dette opplyses det fra Veitrafikksentralen at et annet vogntog skal stå fast i Hundbekken i Hemnes. Også dette på E6.

Her skal også et kjørefelt være sperret.

OPPDATERT: Ifølge VTS' kart skal begge vogntogene ha kommet seg videre litt etter klokken 1330.