Sistehjelp - omsorg ved livets slutt

Torsdag 12. januar kl.17:30-20:00
Scandic Syv Søstre
Torolv Kveldulvsonsgate 16, SandnessjøenÅpne kart
kart
36 skal
Leger har en innebygd frykt for å gjøre for lite. Men når er nok nok? Hva er en god pårørendesamtale? Hva har vi i sistehjelpskrinet, og hvordan håndterer vi eksistensiell sorg. Hvordan gir vi en helhetlig omsorg for våre pasienter når livet går mot slutten? For å finne noen av svarene inviterer Nordland Legeforening en sykehjemsoverlege, en anestesilege og en prest. til Sandnessjøen 12. januar. Pernille Bruusgaard er profilert i mediene som motstander av overmedisinering av eldre og forkjemper for egne sykehjemsleger. Hun var tidlig ute med å innføre pårørendesamtale på sykehjemmet hun jobbet i. - I en slik samtale kan pårørende få uttrykke sine bekymringer, man kan utveksle viktig informasjon og skape realistiske forventninger om pasientens sykdomsforløp. Min erfaring er at klagesaker tapper både pårørende og personalet for krefter. Jeg tror på tillitskapende arbeid, informasjon og samarbeid. Benjamin Storm møter daglig døden i en medisinsk avansert hverdag. Som anestesilege redder han liv, men har også respekt for døden når den ikke kan unngås. Han tar for seg sisteskrinet og hvordan helsepersonell kan benytte medikamenter for å lindre symptom og fysiske plager. Odd Eidner er prest, og har både personlig og yrkesmessig erfaring fra sorg, savn og tap. På seminaret om sistehjelp bød han på sine erfaringer og kunnskap om hvordan man prater med mennesker som skal dø, og ivaretar omsorgen når livet går mot slutten. - Alle har behov for å gjøre opp regnskapet når det nærmer seg slutten. Legg til rette for en liv- og dødsamtale. Den som tar denne samtalen med pasienten, kan godt være hjelpepleieren. Margit Steinholt og Klaus Becker er komite. Etter møtet inviteres medlemmer av Nordland Legeforening på tapas. Kommer eget brev om dette.