Annonsørinnhold i samarbeid med

Hva er dette?

 
 

– Kanskje du må sette ut dunken en annen dag

Fra 1. juni overtar SB Transport SHMILs renovasjonsruter.

Annonsørinnhold i samarbeid med

Etter en anbudsprosess i fjor høst var det SB Transport som vant fram, og fra 1. juni tar de over renovasjonsrutene i SHMILs medlemskommuner på kysten og Sør-Helgeland. I tillegg skal de hente avfallet i Vefsn, nord for elva Fusta.

– Det blir de samme folkene, med nye biler, sier William Puntervold i SHMIL.

Hvis alt går som det skal, så skal ikke kunden merke noe særlig til overgangen. Noen blir imidlertid nødt til å sette dunken ut på en annen dag enn det de er vant til. (Bla om for den nye tømmekalenderen).

Dette er for øvrig siste gangen tømmekalenderen sendes ut på papir. Den er tilgjengelig digitalt på SHMILs hjemmesider (shmil.no), hvor det også er mulig å skrive den ut. Hvis du vil ha den tilsendt må du ta kontakt med SHMIL direkte.

Det er anbudsvinneren som setter rutene og hvordan de skal kjøres, for å kunne levere det beste resultatet. Det kan også komme endringer underveis i perioden.

– Vårt mål er at vi skal ha en mest mulig smidig overgang, slik at kunden merker minst mulig til skiftet. Kanskje du må sette ut dunken en annen dag. Får du mer enn 14 dager mellom tømmingene i overgangsperioden så er det helt greit å sette frem ekstra sekk hvis dunken ikke strekker til slår Puntervold fast.

Han benytter anledningen til å minne om den nye sjumetersregelen, som trådte i kraft fra 1. november. Det betyr at dunken skal stå fra 0-7 meter fra veien ved tømming.

– Vi har hatt en overgangsperiode hvor renovatørene har sett litt mellom fingrene, men nå blir vi strengere på dette området, forklarer Puntervold.

 

Tidligere var grensa 15 meter. Dette gjøres for å bedre arbeidsmengden til renovatørene. Ved å flytte dunken nærmere veien får de en besparelse på 32 meter per dunk. Per år sparer renovatørene ca. 130 mils gange, med denne endringen. En slik tidsbesparelse er dessuten med på å holde renovasjonsavgiften nede.

Noe annet som er med på å holde renovasjonsavgiften nede er å sortere avfallet riktig. SHMIL ønsker minst mulig i hvitposen og mest mulig i de farga posene.

– Det er ikke slik at alt går til forbrenning. Det er kun det som er i de hvite posene. Resten går til gjenvinning. Det er det beste for miljøet og det beste for deg som kunde, for det holder renovasjonsavgiften nede.

Puntervold sier at det blir stadig strengere krav på sorteringsgrad og at SHMIL har en jobb å gjøre fram mot 2020, når de neste EU-kravene trer i kraft. 

Del artikkelen på Facebook