Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk
Velkommen til nye åpningstider på SHMIL!

VINTERTID: Nå møter du litt kortere åpningstider ved gjenvinningsstasjonene på SHMIL.

Nye åpningstider ved gjenvinningsstasjonene

Vintertid og noen innstramminger fra 15. oktober

Annonse fra SHMIL

Mandag 15. oktober starter åpningstidene for vinterhalvåret på gjenvinningsstasjonene til SHMIL, og samme dag starter også nye innstramminger for ordningen om fri levering av husholdningsavfall. Innstrammingene iverksettes for å enklere kunne skille mellom avfallet fra private husholdninger og bedrifter/næringer ved stasjonene.

Fakta:

_____________________________________________________________________________________________________

Åpningstider i din kommune

Finn åpningstidene her.

_____________________________________________________________________________________________________

Brosjyre om regler for gjenvinning

Se reglene for husholdninger og næringsdrivende her.

_____________________________________________________________________________________________________

Ordning om fri levering

• Private husholdninger som betaler renovasjonsgebyr, har rett til å levere husholdningsavfall fritt på SHMILs gjenvinningsstasjoner etter gjeldende regler.

• Som husholdningsavfall regnes avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende.


Kommunikasjonssjef ved SHMIL, Toril H. Forsmo, kan fortelle at folk er fornøyde med ordningen om fri levering, etter at den først ble lansert 2. mai i år. 

– Mange har hatt gleden av å rydde i avfallet sitt gjennom sommeren, men dessverre opplever vi at det fremdeles forekommer noen misforståelser når folk ankommer gjenvinningsstasjonene, sier hun. – Derfor har vi gjort noen innstramminger for å hindre misbruk av ordningen. 

Må komme i private biler

Det er spesielt varebiler med grønne registreringsskilt som har gitt hodebry ved stasjonene. Forsmo forteller at det er flere bedrifter som ønsker å levere avfall i varebil på vegne av privatpersoner, men at SHMIL ser seg nødt til å skille mellom varebiler som er registrert som privat kjøretøy og som næringskjøretøy.

Avfall for private husholdninger
FRI LEVERING: Private husholdninger kan fortsatt levere disse avfallstypene uten betaling. (Foto: LOOP.no)

– Så lenge du er næring og leverer avfall på vegne av andre så skal dette betales for, forteller Forsmo. – Da har du dessverre ikke rett til fri levering. Vi er nødt til å gjøre det sånn for å unngå misbruk og lange køer ved anleggene, fortsetter hun, og oppfordrer samtidig til å vise vognkort hvis du møter opp på stasjonen i en privateid varebil med grønne skilter. – Da godtar vi selvsagt bilen som privat, dersom det er åpenlyst at avfallet kommer fra egen husholdning, sier hun videre. 

Så lenge du er næring og leverer avfall på vegne av andre så skal dette betales for. Da har du ikke rett til fri levering.

Toril H. Forsmo, Kommunikasjonssjef

Strammer inn trevirke og restavfall 

En annen ting som kan være verdt å merke seg er innstrammingen av trevirke og restavfall. Fra 15. oktober kan du som privatperson levere gratis bare 1 m3 trevirke eller restavfall per dag. Dette er ca. like mye som et tilhengerlass. Øvrig avfall kan leveres fritt fra husholdningene. Unntaket til regelen er enkeltgjenstander som er større enn dette, for eksempel en sofa. Dette får du også levere fritt, men kun en gang per dag.

Søndre Helgeland Miljøverk IKS (SHMIL) er et interkommunalt avfallsselskap som ble stiftet i 14. juni 1995 for å ivareta eierkommunenes forpliktelser innen renovasjon og avfallsbehandling. Selskapet eies av de 11 Helgelandskommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad. Til sammen er det rundt 41 000 innbyggere i disse kommunene.

Redaksjonen i Helgelendingen har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet