Hva er innholdsmarkedsføring?

Innholdsmarkedsføring er et kommersielt annonseprodukt. Det betyr at det er en kommersiell aktør som skaper innhold som er av interesse for personer som virksomheten ønsker å nå ut til. Til dette kjøper de kommersiell markedsføringsplass i nettavisers annonsebilag, skilt fra redaksjonelt innhold.

God innholdsmarkedsføring gir leserne ny kunnskap og gode opplevelser. Gjennom dette bygges en relasjon mellom virksomheten og leseren, og virksomhetens omdømme og profil utvikles. Innholdet skal gi en merverdi for leseren, uavhengig av om man ønsker å forta kjøp. Innholdsmarkedsføring bruker tekst, bilder og eventuelt video som fortellerverktøy.

Hvorfor innholdsmarkedsføring?

For 100 år siden var det kontroversielt at avisen trykte annonser i avisen. Ved introduksjon var det for mange uvant. Siden det framgikk tydelig at annonsene ikke var redaksjonelt innhold, ble dette en viktig funksjon for lokalavisen av to årsaker. Det handlet om at lokalavisen kunne utvikle en arena som samlende torgfunksjon, en arena som førte til at lokale næringsdrivende nådde ut til sine kunder med sitt budskap. Derigjennom kunne de skape grunnlag for sin virksomhet og lokale arbeidsplasser.

I tillegg utgjorde annonsene for avisen viktig finansiering av journalistikk, samtidig som redaksjonell uavhengighet ble opprettholdt. Over tid har markedsføringen utviklet seg på mange måter, og særlig den digitale revolusjonen har åpnet for nye løsninger. Vår avis ønsker å utvikle seg med lokale annonsører, og gjør dette ved å tilby markedsføringsløsninger som gir annonsørene god effekt.

Innholdsmarkedsføring er i ferd med å etablere seg som et virkningsfullt markedsføringsprodukt i både internasjonale og nasjonale medier. Gjort på riktig måte, er det vår oppfatning at dette er et godt og viktig produkt som også lokale annonsører skal få tilgang til.

Hvordan ser vi forskjell?

Innholdsmarkedsføring er et rent kommersielt produkt. Redaksjonen i vår avis har ingenting med dette å gjøre. Derfor er det også viktig at leserne ser og forstår forskjellen på redaksjonelt og kommersielt innhold. Kravet til slikt skille understrekes tydelig i de etiske retningslinjene for medier, kalt Vær Varsom-plakaten, og særlig punkt 2.6.

Kommersielt innhold skal være tydelig merket. Dette er hos oss gjort med merking på forsiden, med ordet «Annonse» i bildet. Ved å klikke på saken, kommer leseren til en side som er vesentlig annerledes i utforming enn redaksjonelt innhold. Toppen av siden er merket med «Annonsebilag», og øverst i teksten ligger en merking av at innholdet er innholdsmarkedsføring. Virksomheten som er avsender av budskapet er tydelig merket med logo.l.

Tydelighet

For vår avis er det viktig at leserne umiddelbart ser og forstår forskjellen på innholdsmarkedsføring og ordinært redaksjonelt innhold. Akkurat som for 100 år siden er avisens redaksjonelle integritet og uavhengighet er usedvanlig viktig for oss. Dersom noen opplever at skillet og merkingen er utydelig, vil vi høre det så snart som mulig. Det er viktig at lokalavisen kan tilby gode og effektive markedsføringsprodukter, men vi vil ikke gjøre det på bekostning av vår troverdighet.

Lukk

– Kanskje du må sette ut dunken en annen dag

Annonse fra Retura SHMIL

Fra 1. juni overtar SB Transport SHMILs renovasjonsruter.

Etter en anbudsprosess i fjor høst var det SB Transport som vant fram, og fra 1. juni tar de over renovasjonsrutene i SHMILs medlemskommuner på kysten og Sør-Helgeland. I tillegg skal de hente avfallet i Vefsn, nord for elva Fusta.

– Det blir de samme folkene, med nye biler, sier William Puntervold i SHMIL.

Hvis alt går som det skal, så skal ikke kunden merke noe særlig til overgangen. Noen blir imidlertid nødt til å sette dunken ut på en annen dag enn det de er vant til. (Bla om for den nye tømmekalenderen).

Dette er for øvrig siste gangen tømmekalenderen sendes ut på papir. Den er tilgjengelig digitalt på SHMILs hjemmesider (shmil.no), hvor det også er mulig å skrive den ut. Hvis du vil ha den tilsendt må du ta kontakt med SHMIL direkte.

Det er anbudsvinneren som setter rutene og hvordan de skal kjøres, for å kunne levere det beste resultatet. Det kan også komme endringer underveis i perioden.

– Vårt mål er at vi skal ha en mest mulig smidig overgang, slik at kunden merker minst mulig til skiftet. Kanskje du må sette ut dunken en annen dag. Får du mer enn 14 dager mellom tømmingene i overgangsperioden så er det helt greit å sette frem ekstra sekk hvis dunken ikke strekker til slår Puntervold fast.

Han benytter anledningen til å minne om den nye sjumetersregelen, som trådte i kraft fra 1. november. Det betyr at dunken skal stå fra 0-7 meter fra veien ved tømming.

– Vi har hatt en overgangsperiode hvor renovatørene har sett litt mellom fingrene, men nå blir vi strengere på dette området, forklarer Puntervold.

Tidligere var grensa 15 meter. Dette gjøres for å bedre arbeidsmengden til renovatørene. Ved å flytte dunken nærmere veien får de en besparelse på 32 meter per dunk. Per år sparer renovatørene ca. 130 mils gange, med denne endringen. En slik tidsbesparelse er dessuten med på å holde renovasjonsavgiften nede.

Noe annet som er med på å holde renovasjonsavgiften nede er å sortere avfallet riktig. SHMIL ønsker minst mulig i hvitposen og mest mulig i de farga posene.

– Det er ikke slik at alt går til forbrenning. Det er kun det som er i de hvite posene. Resten går til gjenvinning. Det er det beste for miljøet og det beste for deg som kunde, for det holder renovasjonsavgiften nede.

Puntervold sier at det blir stadig strengere krav på sorteringsgrad og at SHMIL har en jobb å gjøre fram mot 2020, når de neste EU-kravene trer i kraft. 

Redaksjonen i Helgelendingen har ingen rolle i produksjonen av dette innholdet