Plant, Smile

SpareBank 1 Helgeland blir en stor kompetansearbeidsplass, ikke minst i Mosjøen der 27 kompetente rådgivere vil være i front for kundeservice for hele banken. Kundeservice har tidligere hatt åpningstid fra 8 til 20 på hverdager, men fra 15. mars kan kundene nå SpareBank 1 Helgeland på telefon og andre digitale kanaler fra 7 til 24 hver dag, hele året.

annonsørinnhold fra

Organism, Font

Bedre tilgjengelighet tilpasset kundens behov

Helgeland Sparebank blir SpareBank 1 Helgeland 15. mars. Det blir en sterkere og bedre lokalbank der et viktig satsingsområde er å tilrettelegge for enda bedre tilgjengelighet, tilpasset kundens behov. Dette innbefatter utvidet åpningstid på kundeservice.

Bankkundenes behov er i endring, og i dag er det mange måter å ha kontakt med banken på. Når Helgeland Sparebank blir SpareBank 1 Helgeland vil banken være enda mer tilgjengelig for kundene.

– I tillegg til digitale løsninger i verdensklasse, bygger vi opp en ny kundeservice som hjelper kundene våre på en rask og profesjonell måte, samtidig som den er tilpasset den enkeltes behov, sier Atle Edvardsen.

Økt åpningstid og flere kanaler

Atle Edvardsen er banksjef for det som banken internt kaller Direktebanken, men som kundene kjenner som kundeservice. Lokalbanken vil øke sin tilgjengelighet gjennom økt åpningstid på kundeservice og digitalhjelp gjennom chat og oppgraderte nett -og mobilløsninger.

Som et ledd i dette utvides åpningstidene på kundesenteret, og vil være tilgjengelig hver dag hele året - fra 7 om morgenen til 24 om kvelden.  

– Våre ansatte skal levere gode kundeopplevelser hver eneste dag, enten de hjelper med en utfordring av noe slag eller kunden ønsker et produkt innen bank, forsikring og sparing, forklarer Atle Edvardsen.

Suit trousers, Motor vehicle, Smile, Product, Gesture

Atle Edvardsen er banksjef for det SpareBank 1 Helgeland kaller Direktebanken, som innbefatter kundeservice. Sammen med seg som ledere har han: Lotte Nygård-Forsmo, Steinar Johansen og Espen Olsen Reines. De skal sørge for at kundene får løst alle små utfordringer i hverdagen.

Flere initiativ på ulike måter

Kundeundersøkelser viser at kundene ønsker flere initiativ og tilbud i det daglige. Derfor vil kundeservice, kunderådgiverne og digitale flater som nettbank og mobilbank utfylle hverandre bedre i tiden som kommer. Målet er å møte kundenes behov gjennom å levere de beste produktene og tjenestene i markedet.

– I det daglige trenger kundene ofte effektivitet, mens ulike livsfaser krever en nærhet til banken gjennom en rådgiver. Det handler om å være relevant for kunden, enten det er et fysisk møte med en rådgiver, en hyggelig telefonsamtale med kundeservice eller om kunden ønsker digitale tilbud og dialog, forklarer Atle Edvardsen.

Økt kompetanse

Lokalbanken er en stor kompetansearbeidsplass med en rekke støtte- og stabstillinger innenfor flere fagområder, samt kundeorienterte stillinger som er i stor utvikling. En av avdelingen hvor kompetanseutviklingen er høy, er nettopp på kundeservice i Mosjøen.

– For å ivareta kundeservice som høyeste prioritet, økes bemanningen i Mosjøen, hvor hele 27 kompetente rådgivere skal utvikle seg selv og sin arbeidsplass når Helgeland Sparebank blir SpareBank 1 Helgeland fra 15. mars, forklarer Atle Edvardsen.

De ansatte på kundeservice får en sentral rolle når alle kundene i Helgeland Sparebank skal få ny nettbank og mobilbank og tilgang til nye produkter og tjenester gjennom den nye hjemmesiden sbh.no.

– Vi gleder oss til å skape en lokalbank som er enda bedre enn de nasjonale bankene, samtidig som vi fremdeles gir tilbake til lokalsamfunnet. Vår avdeling har beredskap i tiden rundt 15. mars for å sikre at kundene blir ivaretatt, sier Atle Edvardsen.  

  • Helgeland Sparebank blir SpareBank 1 Helgeland 15. mars 2021.

  • Vi ser fram til 2021 og årene som kommer der vi skal fortsette å bidra til å bygge framtidens Helgeland, ved å være en drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse.

FAKTABOKS

Helgeland Sparebank