– Vi har alle forutsetninger for å lykkes

Ordfører Berit Hundåla er klar på at Vefsn kommune må synliggjøre sin fortreffelighet for å skaffe nok arbeidskraft til de nye jobbene, som forhåpentligvis kommer med de grønne industrietableringene i kommunen.

– Vi må skille oss fra mengden, og det har vi alle forutsetninger for å klare, sier ordføreren.

Går det som kommuneledelsen og Mosjøen og Omegn Næringsselskap håper og tror, står Vefsn-samfunnet foran det største industrieventyret siden etableringen av Mosjøen Aluminiumsverk på 1950-tallet. Muligheter for lave strømpriser produsert av vind- og vannkraft, har som kjent lokket flere aktører til å skrive intensjonsavtaler om kjøp av næringstomter i Vefsn det siste året. Nå starter for alvor jobben med å lokke til arbeidskraft til regionen. Og det, innser også Berit, er et omfattende arbeid.

Skal legge til rette for vekst

– Vi er i samme båt som veldig mange andre mindre byer i landet. Vi har ikke nok hender til å fylle oppgavene. Men vi har mange fortrinn som vi, i stor grad gjennom MON, skal synliggjøre – ikke bare i Norge – men internasjonalt også. Vi må skille oss fra mengden og det mener jeg Vefsn og Mosjøen har alle forutsetninger for å klare, sier ordføreren som mener den kommunale infrastrukturen i stor grad er på plass allerede.
– Vi har plass til alle i barnehagene, vi har god kapasitet på skolene. Vi må også ha trykk på boligbyggingen i tida framover. Senest i dag hadde jeg et møte med en lokal utbygger som ønsker å føre opp et 20-talls boliger tiltenkt unge og førstegangskjøpere. Kommunens oppgave er å tilby tomteareal som passer til formålet. Det har jeg god tro på at vi skal løse, sier hun.

Forside   /   MON - Vefsn Kommune

Utvikle Kjærstad

Det er ingen tvil om at gode kommunikasjonsløsninger øker attraktiviteten til en by. Selv om dagens situasjon er god for Vefsn, legger ikke Hundåla skjul på at det er en viktig jobb som skal gjøres på den fronten framover også.

– Vi har fått en nytt veinett på Helgeland. Vi har jernbane og vi har en flyplass på kortbanenettet. Slik jeg ser det er det utrolig viktig for oss å være en pådriver for å utvikle flyplasstilbudet vårt til å bli enda bedre enn det er i dag. De sentrale politiske føringene samsvarer helt med det også.
People in nature, Natural landscape, Smile, Water, Leaf, Human, Standing, Happy, Lake, Travel

KOM TIL OSS: Ordfører Berit Hundåla er klar over at Vefsn har en stor markedsføringsoppgave foran seg. – Dette blir en skikkelig dugnad hvor alle må bidra, sier hun.

Unikt mangfold

Ordføreren peker også på mangfoldet i arrangements- og kulturbyen Mosjøen som et klart fortrinn som skal kommuniseres ut gjennom de rette kanalene.

– For å bidra til økt bolyst må vi kunne vise til et mangfold. Og der er vi gode. Vi har etterhvert mange kvalitetsarrangement som er med på å løfte fram den ganske unike stillingen vi har. Bare se på eksempelvis Bysprinten, Festspillene Helgeland, Det levende filmmiljøet, det rike frivillige kulturlivet og de fantastiske tilbudene vi har innen idrett her i kommunen. Og det er nettopp dette vi må fortelle til de som ikke vet det. Jeg tenker det er viktig med gode ambassadører i dette arbeidet. Jeg ser for meg at vi skal dra veksler på de framgangsrike vefsningene som har gjort seg bemerket på flere felt, samtidig som det er viktig at vi alle framsnakker byen og kommunen vår. Dette blir en skikkelig dugnad!
Facial hair, Smile, Shoulder, Beard, Jaw, Neck, Sleeve, Window, Gesture

RESSURSKREVENDE: Olav Karlsen er tydelig på at det er en ressurskrevende jobb som ligger foran MON når det skal rekrutteres til ny og grønn industri i Vefsn kommune. – Vi har det som skal til for å lykkes, slår han fast.

Skal være spydspiss i rekrutteringsarbeid

MON og prosjektleder Olav Karlsen har tatt utfordringen med å rekruttere arbeidsfolk til nye industriarbeidsplasser på strak arm. – Vi vet en god del allerede, men vi venter oss viktige svar i tida framover, sier Karlsen.

I samarbeid med Nordland fylkeskommune skal Vefsn kommune sitt eget næringsselskap, MON, fronte et massivt rekrutteringsarbeid til de mange, nye industriarbeidsplassene som forhåpentligvis kommer til kommunen.

1000 flere vefsninger

I disse dager sparkes prosjektet i gang med oppstarten av en samfunnsanalyse som skal gi svar på behovene til de grønne aktørene som snart inntar store deler av næringsarealene i Vefsn. Olav Karlsen er spent på prosjektet som skal gå over tre år.

– Det er klart det er spennende, men jeg mener vi allerede har ganske klart for oss hvilken oppgave det er som venter. Får vi tilslag på de opsjonsavtalene som allerede er signert, snakker vi om 250 industriarbeidsplasser i driftsfasen, som starter i 2025. Erfaringsmessig betyr det at vi skal bli 1000 flere vefsninger innen relativt kort tid. Det stiller store krav til oss som lokalsamfunn. Det krever et felles løft, og jeg håper at også lokale næringslivsaktører ser verdien av dette arbeidet. Her må vi løfte i flokk,sier Karlsen som har fått erfare at Vefsn er en attraktiv beliggenhet for nye og grønne etableringer.
– Vi har lyktes med å tegne opsjonsavtaler på rundt 120 dekar næringsareal i kommunen. Det sier vel det meste om hvor stor interessen har vært og fortsatt er. Og der andre byer i nord har satset tungt på å lande en stor aktør, ser vi det som en stor fordel at vi har fått napp hos flere forskjellige aktører. Vi ser at sjansen for å lykkes med å lande prosjektene øker med det, sier han.

Dronevideo over Mosjøen sentrum.

Utenfor landets grenser

Samfunnsanalysen som er rett rundt hjørnet skal gi MON et kunnskapsgrunnlag for å starte rekrutteringsarbeidet. Og Karlsen er klar over at det er ei ressurskrevende tid i vente.

– Vi starter med å ansette en person i ei prosjektstilling. Men vi i MON skal ikke stå alene i denne jobben. Det er viktig for oss å eksempelvis spille på lag med fylket med tanke på utdanningsmuligheter på den nye videregående skolen som skal bygges i Mosjøen, i tillegg til at fylkeskommunen er tungt inne i prosjektet. Parallelt med de nye etableringene i kommunen vet vi at Alcoa har mange kull med arbeidere som går ut i pensjon i årene framover. Det er utrolig viktig at vi klarer å rekruttere lokalt og nasjonalt, samtidig som vi er klare på at vi nok må utenfor landegrensene også for å finne nok folk, sier han.

Samfunnsutvikling

Inkludering blir et stikkord når folketallet i kommunen trolig øker de neste årene. Det er noe Olav er opptatt av også.

– Det er ikke bre arbeidsfolk som kommer hit. Det er samboere, ektefeller og barn. Vi må se på hvordan vi som lokalsamfunn best kan inkludere alle på ulike arenaer. Vi er heldige som så og si ikke har arbeidsledighet i Vefsn. Samtidig vet vi at 17 prosent står utenfor arbeidslivet. Det er en ressurs som vi ønsker å benytte. I bunn og grunn ser vi på dette som et stort samfunnsutviklingsprosjekt. Vi sitter ikke med alle svarene ennå, men skal vi ha som mål å tiltrekke oss arbeidskraft må vi legge ned en betydelig innsats. Jeg er overbevist om at vi skal lykkes, sier Olav Karlsen.

VEFSN KOMMUNE

  • Kommunesenteret er Mosjøen, Helgelands eldste by, er en trivelig småby med høy sjarmfaktor og behagelig atmosfære.
  • Mosjøen er et naturlig knutepunkt og kommunikasjonssentrum på Helgeland. E6 samt jernbane går gjennom byen, og Mosjøen lufthavn ligger like utenfor sentrum. Fylkesveg 78 ut mot Helgelandskysten, og E6 traseen gjennom Helgeland er kraftig utbedret. Byen ligger sentralt plassert på Helgeland, og midt i Norge.
  • Næringslivet i Mosjøen er variert med en positiv utvikling innen mange sektorer som olje/gass- relaterte virksomheter, prosessindustri (Alcoa Mosjøen), privat- og forretningsmessig tjenesteyting, reiseliv og varehandel. Mosjøen og omegn næringsselskap (MON) er kommunens næringsselskap og jobber med samfunns- og nærutsutvikling.
  • Med sin sentrale beliggenhet har Mosjøen utviklet seg til en tiltrekkende handelsby. Byen har et særegent og variert sentrum bestående av kaféliv og lokale attraktive spesialbutikker og er et supplement til det sentrumsnære kjøpesenteret Sjøsiden og Helgeland Handelspark.
  • Byen har et stort tilbud av arrangement, og blir gjerne omtalt som kultur- og arrangementsbyen på Helgeland. De siste årene har opplevelsesturismen i Mosjøen fått stor oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.
  • Kommunen har ca 13.400 innbyggere
Font

Eller les flere artikler under her:

Green, Triangle, Rectangle, Plant, Slope, Tree

kim@helg.no / mob 930 56 926

ellen@helg.no / mob 952 22 429

bjorg@helg.no / mob 901 69 236

roy@helg.no / mob 970 50 391

Ønsker du å profilere din bedrift i vår neste utgave, kontakt:Natural landscape, Atmospheric phenomenon, Sky, Atmosphere, Cloud, Ecoregion, Snow, Slope, Mountain

Kortreist og grønn kraft er vinn-vinn

Coastal and oceanic landforms, Water resources, Sky, Daytime, Cloud, Mountain, Blue, Azure, Nature

– Vi har alle forutsetninger for å lykkes

Water resources, Urban design, Motor vehicle, Residential area, Landscape, Building

Målet er å gjenvinne mer lokalt

People in nature, Cloud, Sky, Mountain, Sunlight, Slope, Highland, Sunset, Sunrise

Ambisjonen er å bli 100 prosent selvforsynt med energi

Smile

– Vi blir stadig grønnere

Personal luxury car, Automotive tire, Motor vehicle, Smile, Hood, Wheel, Standing

Rigger seg for økt aktivitet

Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
Personvernerklæring / Informasjonskapsler

Design: Amedia Ressurs