Målet er å gjenvinne mer lokalt

Hver måned har SHMIL 330 vogntog på veiene for å frakte nesten 4.000 tonn med avfall til forbrenning og gjenvinning. Det har Håkon Johansen og Toril Haltbrekken ambisjoner om å gjøre noe med. Fort.

– Vi vet at avfallsbransjen er en veldig sentral brikke i å bidra til en sirkulær økonomi der vi gjenvinner mer og endrer måten vi ser på ressursbruken vår. For å få til det trenger vi bidrag fra alle. Avfallet du har i kjøkkenbenken hjemme er en ressurs vi må utnytte, sier en engasjert SHMIL-direktør Håkon Johansen og peker på et moment som kan gjøre at det i framtida vil svi på pungen hvis vi ikke blir flinkere til å sortere avfallet vårt riktig.

Forside   /   SHMIL

People in nature, Sky, Cloud, Plant, Smile, Grass

GOD JORD: Kompostering av hageavfall i stor skala skal gi et rent og godt produkt, samtidig som det bidrar kraftig til å redusere transporten av avfall, sier Toril Haltbrekken og Håkon Johansen i SHMIL.

Mangel på råvarer

– Alt som havner i restavfallet fra husholdningene går til forbrenning. I fjor var det ingen forbrenningsavgift for avfallet. I år er det 200 kroner per tonn. Til neste år regner vi med at vi snakker om 1.000 kroner per tonn. Det er en regning som forbrukerne må regne med å ta. Klart det er et ris bak speilet, men det må kanskje til, sier Johansen som peker på en global råvaremangel som en av driverne for at vi må bli flinkere til å bruke gjenvunnet materiale i årene framover.
– Jern, kobber, gull og sølv er eksempler på materialer det er slutt på om ikke så lenge. Vi må tenke alternativt og være kreative. Avfallet du og jeg har i kjøkkenbenken er en ressurs som kan utnyttes i andre produkter, sier Håkon.

Og kreative har også SHMIL vært med tanke på de enorme mengdene med trevirke som mottakene i Brønnøysund og Mosjøen håndterer årlig. Løsningen? Lokal foredling og gjenbruk.

– I dag sender vi alt av trevirke ut av regionen. Vi snakker om mange tonn hvert eneste år, og det må vi ta tak i. Vi er i dag i dialog med lokale aktører på Helgeland som ser for seg å anskaffe et tørkeanlegg for å nyttigjøre seg alt det var tar imot av trevirke i sine produkter. Får vi til det reduserer vi vår transportaktivitet betydelig og ressursen kan brukes lokalt, sier Toril Haltbrekken.
Map, Font, Screenshot

– Målet er å ha frakte mindre avfall mellom steder. Vi må investere lokalt i håndteringen av avfallet, sier Håkon Johansen. Her er et bilde på omfanget av transport hos SHMIL.

Årlig besparelse på to millioner

Et annet området bedriften ser på er kompostering av hageavfall. Situasjonen i dag er at SHMIL får inn mer hageavfall enn det bedriften klare å utnytte.

– Vi har allerede kompostering av hageavfall i dag, men vi ønsker å oppskalere den biten kraftig. Her tenker vi løsninger både i Mosjøen og i Brønnøysund. Det overordnede målet er at vi skal ha vesentlig mindre frakt av avfall. Ved å gjøre lokale investeringer som kan ta seg av avfallet snakker vi om årlige besparelser på minst to millioner kroner. Det er betydelig, sier Håkon Johansen.
Smile, Product, Sleeve, Font

FRA HØYSTE HOLD: Daværende statsminister Erna Solberg har kommet med klare uttalelser om avfallsbransjen sin rolle for å få til en sirkulær økonomi.

Fakta SHMIL

  • Søndre Helgeland Miljø (SHMIL) har sin virksomhet i 11 kommuner på Helgeland sør for Korgfjellet, med til sammen 11 gjenvinningsstasjoner.
  • Til sammen er det rundt 40 ansatte i SHMIL og Retura Shmil. I tillegg kjøper de tjenester tilsvarende 15 stillinger på Helgeland.
  • Totalt håndterer SHMIL 192 tonn avfall, eller 4-5 vogntog pr arbeidsdag. Det blir over 44.000 tonn i året.
  • SHMIL er dedikert til å følge FNs bærekraftsmål og EUs gjenvinningsmål, i tillegg til nasjonale mål.
  • Innen 2035 skal SHMIL og Helgelands innbyggere sørge for at 65 prosent av alt husholdningsavfall som oppstår i de tusen hjem blir gjenvunnet til nye produkter.

Fakta SHMIL

  • Søndre Helgeland Miljø (SHMIL) har sin virksomhet i 11 kommuner på Helgeland sør for Korgfjellet, med til sammen 11 gjenvinningsstasjoner.
  • Til sammen er det rundt 40 ansatte i SHMIL og Retura Shmil. I tillegg kjøper de tjenester tilsvarende 15 stillinger på Helgeland.
  • Totalt håndterer SHMIL 192 tonn avfall, eller 4-5 vogntog pr arbeidsdag. Det blir over 44.000 tonn i året.
  • SHMIL er dedikert til å følge FNs bærekraftsmål og EUs gjenvinningsmål, i tillegg til nasjonale mål.
  • Innen 2035 skal SHMIL og Helgelands innbyggere sørge for at 65 prosent av alt husholdningsavfall som oppstår i de tusen hjem blir gjenvunnet til nye produkter.

Eller les flere artikler under her:

Green, Triangle, Rectangle, Plant, Slope, Tree

kim@helg.no / mob 930 56 926

ellen@helg.no / mob 952 22 429

bjorg@helg.no / mob 901 69 236

roy@helg.no / mob 970 50 391

Ønsker du å profilere din bedrift i vår neste utgave, kontakt:Natural landscape, Atmospheric phenomenon, Sky, Atmosphere, Cloud, Ecoregion, Snow, Slope, Mountain

Kortreist og grønn kraft er vinn-vinn

Coastal and oceanic landforms, Water resources, Sky, Daytime, Cloud, Mountain, Blue, Azure, Nature

– Vi har alle forutsetninger for å lykkes

Water resources, Urban design, Motor vehicle, Residential area, Landscape, Building

Målet er å gjenvinne mer lokalt

People in nature, Cloud, Sky, Mountain, Sunlight, Slope, Highland, Sunset, Sunrise

Ambisjonen er å bli 100 prosent selvforsynt med energi

Smile

– Vi blir stadig grønnere

Personal luxury car, Automotive tire, Motor vehicle, Smile, Hood, Wheel, Standing

Rigger seg for økt aktivitet

Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
Personvernerklæring / Informasjonskapsler

Design: Amedia Ressurs