Flott utsikt nordover mot Vikdalen (nærmest) samt Heifjellet og Vikdalsfjellet.

Kortreist og grønn kraft er vinn-vinn

Den første kraften er produsert og sendt ned til Alcoa i Mosjøen. I løpet av året vil Øyfjellet vindpark være i full produksjon.

Skal vi lykkes med det grønne skiftet og muliggjøre vekst i fremtiden trenger vi all den fornybare energien vi kan få. Vindparken på Øyfjellet i Mosjøen er et viktig bidrag til dette. Det lokale samfunnsbidraget er helt avgjørende for prosjektet.

Lokalt næringsliv og grunneiere gikk for flere år siden sammen for å bidra til det grønne skiftet. Skal vi lykkes i å nå klimamålene og sikre strøm til industri og befolkningen i årene som kommer, trenger vi mer vindkraft. I dette mener vi at vi er en viktig bidragsyter. All vår produksjon går til Alcoa. Så det blir kortreist og grønn kraft. Det er noe av det som er så flott med Øyfjellet vindpark. Mer kortreist og fornybar kraft er en løsning på klimakrisen, men ikke minst en motor for hjørnesteinsindustrien, arbeidsplasser og lokal samfunnsbygging, sier driftsleder Kjell Arne Bekkevold i Øyfjellet Wind i Mosjøen.

Forside   /   Øyfjell Windpark

Driftsleder Kjell Arne Bekkevold ved brakkeriggen, som i løpet av året byttes ut med et administrasjonsbygg, med kontorer, garderober og gode arbeidsfasiliteter. Foto: Lise Fagerbakk

Kraft til Alcoa

Foreløpig er bare noen få turbiner i drift. Når alle 72 turbinene på toppen av Øyfjellet over Mosjøen er i full drift, sørger Øyfjellet Wind for rundt 1/3 av all Alcoas kraftbehov.  

Øyfjellet vindpark vil årlig produsere rundt 1,2 TWh. Dette gir kraft nok til 36 prosent av Alcoas årlige kraftbehov. Denne fornybare kraften tilsvarer strømbehovet til 75.000 husstander og ca. 162.000 innbyggere – som utgjør 67 prosent av beboerne i Nordland.

Vindkraft er fornybar kraft med null utslipp og minst mulig fotavtrykk i naturen.

Vindkraft er vinn-vinn. Vi har konsesjon i 30 år og en 15 år lang avtale med Alcoa. Det skaper mange verdifulle muligheter fordi det utfylle det store strømbehovet Alcoa trenger for å drive frem mer utvikling og skape nye arbeidsplasser, forteller Bekkevold.

Øyfjellet Vindpark har lagt stor vekt på at anlegget skal gi minst mulig fotavtrykk i naturen.  

Før vi startet inviterte vi landskapsarkitekter inn i prosjektplanleggingen for å sikre at ankomstveiene til turbinene flyter godt inn i terrenget.  

Mest klimavennlig  

FNs klimapanel (IPCC) er krystallklare på at det produseres betydelige mengder ny fornybar energi. Panelet har rangert vindkraft som den teknologiløsningen som gir best klimakutt-effekt og minst miljø-fotavtrykk av alle de fornybare og fossile måtene å lage elektrisitet på.

Vindkraft scorer i det absoluttet toppskiktet blant teknologier som kan gi oss grønn, kortreist kraft som er bra både for klima og natur. Derfor er vi helt trygge på at det var riktig å bygge vindparken på Øyfjellet. De 72 turbinene her gir fornybar energi uten utslipp av CO2. Tilgang på mer fornybar energi er en forutsetning for grønn industriutvikling lokalt, og avgjørende for å stoppe klimakrisen, sier Bekkevold.

Øyfjellet er et godt fjell for vindkraft. Det ble i forkant av utbygging dokumentert over mange år med vindmåling. På det meste har Bekkevold og teamet hans målt over 50 m/sek. Generelt er det ikke mange minuttene med vindstille, før vinden smeller opp i kuling og storm igjen.

Samtidig produserer turbinene energi fra 2,5 m/sek.

Vindstyrken medfører ingen fare.

Turbinene er selvregulerende, og produserer opp til ca 27 m/s. Med vindstyrke over dette stopper turbinen og orienterer seg til en sikker tilstand, forklarer han.  
Natural landscape, Atmospheric phenomenon, Cloud, Sky, Mountain, Ecoregion, Slope, Highland

Det er bygd vei til hver turbin, godt tilpasset terrenget. Her har du utsikt mot nordvest og de 7 søstre.

Inntekter og jobber lokalt

Øyfjellet Vindpark forventer å legge igjen ca 50 millioner kroner årlig til lokalsamfunnet etter at parken er ferdig bygget.  

Inntektene til lokalsamfunnet kommer fra eiendomsskatt, inntektsskatt, grunnleie, lokale avtaler, sponsormidler med mer. Lokalsamfunnet skal oppleve at vindparken er en positiv kraft, i tillegg til at den skaper grønn energi til industrien, sier Bekkevold.

17 lokalt faste ansatte skal sørge for vedlikeholdet av vindparken. Nå når utbyggingen er ferdig, fjernes brakkeriggen ved foten av fjellet, og erstattes av et administrasjonsbygg på 500 kvadratmeter. Terrenget rundt ordnes. Dette vil gi ansatte gode fasiliteter.

Vi er i gang med å fjerne brakkeriggene og vi starter byggingen av nybygget så fort vi kan. Vi skal også bygge et servicebygg ved første transformatorstasjon. Her vil det komme et bygg med garderober, kjøkken, garasjer osv, forteller Bekkevold.

Øyfjellet Wind AS

Øyfjellet Wind AS er eid av langsiktige fond forvaltet av Aquila Capital. Selskapets mål i Norge er å fremme vekst, grønn industri og grønne jobber gjennom langsiktige investeringer i fornybar energi.

Øyfjellet vindpark skal forsyne norsk industri med fornybar energi. Parken blir dermed et langsiktig bidrag til arbeidsplasser, vekst og utvikling, som hele regionen vil få glede av fremover.

Vår visjon er å være en grønn verdiskaper som spiller på lag med lokalsamfunnet. For oss handler det om å ta i bruk fellesskapets ressurser, i trygt samspill med naturen og hele lokalsamfunnet rundt.

Adresse: Tveråvegen 370, Mosjøen
Telefon: +47 918 71 792

Eller les flere artikler under her:

Green, Triangle, Rectangle, Plant, Slope, Tree

kim@helg.no / mob 930 56 926

ellen@helg.no / mob 952 22 429

bjorg@helg.no / mob 901 69 236

roy@helg.no / mob 970 50 391

Ønsker du å profilere din bedrift i vår neste utgave, kontakt:Natural landscape, Atmospheric phenomenon, Sky, Atmosphere, Cloud, Ecoregion, Snow, Slope, Mountain

Kortreist og grønn kraft er vinn-vinn

Coastal and oceanic landforms, Water resources, Sky, Daytime, Cloud, Mountain, Blue, Azure, Nature

– Vi har alle forutsetninger for å lykkes

Water resources, Urban design, Motor vehicle, Residential area, Landscape, Building

Målet er å gjenvinne mer lokalt

People in nature, Cloud, Sky, Mountain, Sunlight, Slope, Highland, Sunset, Sunrise

Ambisjonen er å bli 100 prosent selvforsynt med energi

Smile

– Vi blir stadig grønnere

Personal luxury car, Automotive tire, Motor vehicle, Smile, Hood, Wheel, Standing

Rigger seg for økt aktivitet

Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
Personvernerklæring / Informasjonskapsler

Design: Amedia Ressurs