Banksjef Fredrik Hagen og bærekraft-ansvarlig Kjerstin Opsahl Skistad ser med spenning og forventning fram til det videre arbeidet i det grønne skiftet. De ansatte er med på laget. F.v. kunderådgiver Daniel Saue, autorisert finansiell rådgiver May-Liss Båtstrand og autorisert finansiell rådgiver Remy Andre Bråthen.

– Vi blir stadig grønnere

Grong Sparebank sitter i utgangspunktet godt på en grønn gren. Nå vokser vi oss sterkere og klokere – noe som kommer DEG til gode.

Som en viktig samfunnsaktør mener vi at Grong Sparebank bør gå foran i det grønne skiftet. Derfor har vi økt fokuset og intensiteten på å omstille oss for framtiden.

Dette kommer kundene til gode, både gjennom lån, ordninger og rådgivning.

Klar strategi

Det er to år siden vi utarbeidet en egen handlingsplan for grønn omstilling, og forankret denne i vår strategiplan. Nå tar vi arbeidet videre i et høyere tempo.

Nå er vi skikkelig i gang. Vinteren 2019 ble vi sertifisert som miljøfyrtårn. I fjor høst ansatte vi en egen bærekraftansvarlig, som skal få arbeidet skikkelig på skinner, sier banksjef Fredrik Hagen i Grong Sparebank Mosjøen.

Bærekraftrådgiver Kjerstin Opdahl Skistad har planen klar.

Den grønne retningen handler ikke bare om grønne lån, men å drive kapitalen i en grønn retning. Vi skal gi råd til våre kunder i dette arbeidet. I løpet av våren skal derfor alle våre rådgivere starte på et kompetanseløft rundt den grønne omstillingen, sier Skistad.

Det er ikke alt. I januar hadde vi et digitalt kick-off med fokus på bærekraft og vi skal sammen med Eika fortsette dette viktige arbeidet resten av året. I mai skal blant annet alle ansatte være med på Klimakonkurransen, hvor vi skal få et forhold til eget klimagassutslipp.
Forside   /   Grong Sparebank

Smile, Table, Chair

Grong Sparebank kommer i løpet av våren kommer med en vår første bærekraftrapport. Banksjef Fredrik Hagen i Mosjøen og bærekraftansvarlig Kjerstin Opsahl Skistad holder fokus.

Alle må omstille seg

Sertifiseringen som miljøfyrtårn innebærer blant annet at vi jobber med å bli papirløse, vi kildesorterer og har et grønt blikk på alt innkjøp. Det jobbes også med nye digitale løsninger.

– Vi er inne i et grønt skifte, og det er viktig at vi tar hensyn til det. Banken leverer også et årlig klimaregnskap, og skal i 2022 publisere sin første helhetlige bærekraftsrapport, sier Hagen.

Etter hvert skal vi ikke lenger snakke om bærekraft, men handle og jobbe bærekraftig. Dette er noe vi alle må gjennom, og Grong Sparebank skal gjøre vårt ytterste for at også våre kunder klarer den grønne omstillingen.

– Vi jobber nå opp mot FNs bærekraftmål om hvordan implementere den grønne omstillingen i våre banktjenester. Det åpner seg mange muligheter når vi dreier kapitalen på både person- og bedriftsmarkedet i en grønn retning. Her skal vi være gode sparringspartnere for våre kunder, sier Skistad.Vi skolerer oss opp til å bli en god sparringspartner i det grønne skiftet

Fredrik Hagen, banksjef i Grong Sparebank Mosjøen

Road surface, Urban design, Sky, Building, Window, Property, Cloud, Tire, Fixture, Door

Grong Sparebank Mosjøen ligger sentralt plassert i sentrum av Mosjøen.

Kundene er fornøyde

I 2022 er det 200 år siden den første sparebanken ble etablert i Norge. Sparebanksektorens gode resultater for 2021 viser at sparebankmodellen fortsatt står sterkt her til lands. I tillegg kommer de gode resultatene hele samfunnet til gode.

Drøyt 200 år etter at den første sparebanken ble etablert, viser sparebanksektorens resultater for 2021 at sparebankmodellen står sterkt her til lands. En gjennomgang Sparebankforeningen har foretatt blant sparebankenes regnskapstall for fjoråret viser at landets 93 sparebanker jevnt over opplever god kundevekst og positiv utvikling på området for inntjening og lønnsomhet.

Grong Sparebank har også fornøyde kunder. Det viser Kantars store kundesentermåling, KSindeks, med over 20.000 intervjuer årlig. Under siste kåring ble Eika Alliansen, som Grong Sparebank er en del av, utropt til vinner i kategorien bank.

Vår ambisjon er å være best på kundeservice, og denne prisen viser at vi er på rett vei. Men det å være god på kundeservice er en kontinuerlig og tidkrevende jobb. Vi vil derfor fortsette å arbeide for at kundene våre skal være de mest fornøyde og få den beste hjelpen og rådgivningen vi kan tilby.

Grong Sparebank er en selvstendig sparebank, med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i Grong - samt filialer i Snåsa, Lierne, Mosjøen, Namsos, Steinkjer og Rørvik.

Grong Sparebank er et fullverdig finanshus som tilbyr tjenester innenfor lån, sparing og forsikring. I tillegg tilbyr banken eiendomsmeglertjenester gjennom datterselskapet Bolig Eiendomsmegling AS, og Aktiv Eiendomsmegling i Mosjøen.

Klimavisjon: Banken jobber med samfunnsansvar og bærekraft for å styrke konkurransekraften, redusere risiko, tiltrekke seg gode kunder, investorer og dyktige ansatte samt øke nyskapingen og bidra til å utvikle og påvirke regionen som banken er en del av. På den måten skal vi skape verdier på en ansvarlig og bærekraftig måte for alle interessenter.

Rectangle

Grong Sparebank Mosjøen,
C. M. Harvigs Gate 27, Mosjøen.
Telefonnummer: 74 31 28 60
E-post: firmapost@grong-sparebank.no

Ønsker du å snakke mer med oss?


Eller les flere artikler under her:

Green, Triangle, Rectangle, Plant, Slope, Tree

kim@helg.no / mob 930 56 926

ellen@helg.no / mob 952 22 429

bjorg@helg.no / mob 901 69 236

roy@helg.no / mob 970 50 391

Ønsker du å profilere din bedrift i vår neste utgave, kontakt:Natural landscape, Atmospheric phenomenon, Sky, Atmosphere, Cloud, Ecoregion, Snow, Slope, Mountain

Kortreist og grønn kraft er vinn-vinn

Coastal and oceanic landforms, Water resources, Sky, Daytime, Cloud, Mountain, Blue, Azure, Nature

– Vi har alle forutsetninger for å lykkes

Water resources, Urban design, Motor vehicle, Residential area, Landscape, Building

Målet er å gjenvinne mer lokalt

People in nature, Cloud, Sky, Mountain, Sunlight, Slope, Highland, Sunset, Sunrise

Ambisjonen er å bli 100 prosent selvforsynt med energi

Smile

– Vi blir stadig grønnere

Personal luxury car, Automotive tire, Motor vehicle, Smile, Hood, Wheel, Standing

Rigger seg for økt aktivitet

Avisens journalister og redaksjon har ingen rolle i produksjonen og publiseringen av dette innholdet.
Personvernerklæring / Informasjonskapsler

Design: Amedia Ressurs