Smile, Sleeve

LYKKELIG LØSNING: Nordland Tak sto i akutt fare for å gå konkurs. Et bredt samarbeid med lokale aktører reddet bedriften. – Det
hadde aldri gått uten en Lokalbank som trodde på prosjektet sier styreleder Bjørn Vidar Giske (t.v.) og daglig leder Daniel Lind.

annonsørinnhold fra

Font

Tok tak i krisen - reddet 40 jobber

Da 40 arbeidsplasser i Mosjøen sto i fare, ble Lokalbanken en avgjørende faktor i redningsoperasjonen.

Nordland Tak sto med halvannen fot i skifteretten. Tallenes taler var like klare som de var brutale:

I 2018 hadde de et årsresultat på tett under 900.000 kroner. Ett år senere ble det 8,6 millioner kroner i minus – dette til tross for at omsetningen økte med sju millioner kroner.

Kastet nesten kortene

– Det så virkelig mørkt ut. Vi hadde prøvd alt, men fant ikke løsningen, sier daglig leder Daniel Lind.

Det var på dette tidspunktet det ble satt i gang en omfattende redningsoperasjon. Opp fra Sunnmøre kom Bjørn Vidar Giske, en mann ble tung erfaring fra omstillinger og «kriseprosjekter».

– Jeg så fort at her var det mulig å gjøre noe, sier Giske.

Situasjonen lignet veldig på den han hadde møtt hos takfirmaet Langvas AS, kun med den forskjellen at der handle det om et minus på rundt 50 millioner kroner.

Fur clothing, Flash photography, Nose, Skin, Smile, Lip, Outerwear, Eyebrow, Eye, Vertebrate

GJENSIDIG TILLIT: – Lokalbanken skal bidra til vekst og verdiskaping og vi har lokale fullmakter til å strekke oss litt lengre. Men det
betinger av vi har troen på at ledelse og medarbeidere er villige til å gå den ekstra mila, sier banksjef bedrift Maren Remmen i Mosjøen.

Den tikkende klokken

Men klokken tikket fort og nådeløst ned mot deadline. De hadde i praksis 14 dager på å få ting på plass før de skulle utbetale lønn og feriepenger.

Det var mange elementer som skulle klaffe for å redde 40 arbeidsplasser og en bedrift med et solid renommé:   

  • En frivillig akkord med leverandører som slettet 5,8 millioner i gjeld

  • Ny kapital fra investorer 

  • Velvilje og ønske om satsing fra den lokale
    banken

– Vi hadde hatt mange og løpende samtaler med Lokalbanken. De hadde fortsatt tro på oss men vi måtte gjøre jobben selv, sier daglig leder Daniel Lind.

Det akutte problemet var mangel på arbeidskapital. Det var her en emisjon ble redningen, hvor Helgeland Invest kom inn med en eierprosent på 36,04 prosent.

– Forutsetningen for at vi fikk med Helgeland Invest var at vi også fikk inn ekstra kapital, slik at de ikke ble sittende med en for høy andel av aksjene, sier Giske.

Lokal bank betyr alt

Så mener han at det var helt avgjørende at Nordland Tak hadde en bankforbindelse med lokalt eierskap.

– Dette har jeg sett flere ganger i mitt arbeid med å bistå selskaper. Hvis du møter en «nasjonal bank» kommer det som regel en advokat eller noen fra Oslo. Da vet du at løpet er kjørt. Men har du en bank med lokalt og regionalt fotfeste, er det mye lettere å få til en konstruktiv dialog.

Vehicle registration plate, Clothing, Car, Photograph, Smile, Tire, White, Hood

AVGJØRENDE STØTTE: – Vi setter umåtelig stor pris på den støtten vi fikk fra Lokalbanken i det som var en dyp krise, sier daglig leder i
Nordland Tak, Daniel Lind. Her sammen med banksjef bedrift Maren Remmen i Mosjøen.

Strekker seg litt lengre

Dette samsvarer også med filosofien til Lokalbanken, som har en desentralisert modell som gjør at de lokale rådgiverne i byene har store fullmakter.

– Vi strekker oss ekstra langt for å finne en løsning for bedrifter på Helgeland som jo er de som står for verdiskapingen i hvert lokalsamfunn, slik som Nordland Tak, sier banksjef bedrift Maren Remmen i Mosjøen.

Hun er likevel meget tydelig på at det må være den enkelte bedrift som gjør grovarbeidet og kan legge frem en plan som er realistisk. Så skal banken stille opp med alt de har av erfaring, kompetanse og kontaktnett.

Må være tilliten verdig

Dette er noe Giske og Lind er helt enige i:

– Nå er det opp til oss å vise oss tilliten verdig. Det er mange som har bistått oss, slettet gjeld og lagt friske penger på bordet. Nordland Tak sin jobb blir å stå på egne bein.

For å få dette til har man lagt om store deler av rutinene, fått et enhetlig og samkjørt system som blant annet skaper en mye bedre logistikk og kvalitetssikring. For i denne bransjen er det små marginer og det handler om at man kontinuerlig jobber i henhold til de spesifikke punktene som er nedfelt i kontrakten. Det har gitt resultater med overskudd og god lønnsomhet.

Vision care, Forehead, Glasses, Nose, Smile, Eyebrow, Eye, Sleeve, Eyewear, Happy

FANT TONEN: Daniel Lind og Nordland tak hadde prøvd alt, men fant ikke løsningen. Inn kom styreleder Bjørn Vidar Giske, en mann med tung erfaring fra lignende omstillinger. Det skulle vise seg å bli starten på en ny giv.

En kraftigere lokalbank

Det faktum at Lokalbanken nå blir til SpareBank 1 Helgeland mener Lind og Giske er et stort løft for regionen:

­– Næringslivet trenger en bank med finansielle muskler som kan stå opp mot de store konkurrentene, samtidig som det er helt avgjørende med en lokal forankring. Skal man sikre økt verdiskaping må vi skape så slagkraftige enheter som mulig, sier de to.

Må ha troen

Til sjuende og sist koker det ned til tillit. Dette ordet som staves likt både forlengs og baklengs, et synlig bevis på at det handler om gjensidighet og toveis kommunikasjon:

– Som bank må vi ha tro på et prosjekt, en bedrift og de som skal gjøre jobben. Når det gjelder Nordland Tak så mente vi at dette var et selskap hvor det var liv laga. De hadde et godt produkt og de hadde de rette fagfolkene. Når de da beviste at de evnet å ta tak i en blytung prosess, var
villige til å snu hver stein, da ville også vi være med på denne veien, sier Remmen.

Vehicle registration plate, Automotive lighting, Tire, Car, Wheel, Standing

EN STERKERE BANK: Når Helgeland Sparebank til blir Sparebank 1 Helgeland, betyr det også at næringslivet i regionen får en større og mer slagkraftig bankforbindelse. – Lokal forankring betyr alt mener styreleder Bjørn Vidar Giske i Nordland Tak. Her i samtale med daglig leder Daniel Lind og banksjef bedrift Maren Remmen i Mosjøen.

  • Helgeland Sparebank er nå SpareBank 1 Helgeland

  • Vi ser fram til 2021 og årene som kommer der vi skal fortsatt bidra til å bygge framtidens Helgeland ved å være en drivkraft for vekst, samarbeid og kompetanse.

  • Hjemmeside

FAKTABOKS

SpareBank 1 Helgeland