(Nidaros)

Ifølge en fersk dom fra Trøndelag tingrett må en mann i 30-årene belage seg på fem måneder i fengsel og å betale 3.000 kroner i saksomkostninger til det offentlige etter å ha blitt dømt for grov narkotikaovertredelse. Overtredelsen anses som grov i lys av mengden hasj mannen er dømt for å ha solgt - minst 1,1 kilo.

Mannen må i tillegg tåle inndragning på 132.000 kroner, som er verdien han skal ha solgt for.

Vipps

Det var ifølge tiltalen «kunden» til tiltalte som anga ham for politiet, da «kunden» selv ble pågrepet i mars 2022. Tiltalte ble så pågrepet av politiet samme dag, og leiligheten han bodde i i Trondheim ble ransaket.

I tiltalen står det at det ikke er gjort funn av narkotika eller andre tekniske bevis som direkte kan knyttes til tiltalte. Bevisene som er lagt til grunn for rettsbehandlingen er politiforklaringene samt gjennomgang av en rekke Vipps-transaksjoner mellom partene.

Vipps-gjennomgangene viste at det mellom 1. januar 2021 og 3. november 2021 ble gjennomført 40 utbetalinger fra «kunden» til tiltalte. Tidligere i tiltalen står det forklart at enkelte betalinger kunne deles opp i flere deler. Retten mener dette beviser jevnlig narkotikahandel.

Hvor mye hasj politiet mener er utvekslet mellom partene, er basert på en cirka grampris opp mot totalsummen av Vipps-transaksjonene på 132.100 kroner, samtidig som at noe skal være betalt kontant.

Tatt på flyplass

Mannen sto også tiltalt for et annet narkotikaforhold. Ifølge tiltalen skal han ha oppbevart hasj, amfetamin og GHB i bagasjen sin da han ankom Trondheim lufthavn Værnes i fjor sommer. Det var Tolletatens hunder som markerte på mannens bagasje på Gardermoen som sørget for ransakelse da mannen ankom Trøndelag.

Tiltalte møtte ikke opp til hovedforhandlingen i Trøndelag tingrett. Der nedla aktor i saken påstand om fengsel i seks måneder, mens forvarer nedla påstand om frifinnelse.

Slik gikk det ikke, og som nevnt tidligere ble det fengsel i fem måneder, samt 3.000 kroner i saksomkostninger og inndragelse av de 132.100 kronene for hasjhandelen. Dommen var enstemmig.

Det er anført som formildende at mannen hadde tilstått sistnevnte tiltalepunkt.