Fremskrittspartiet og Venstre er de store vinnerne av årets skolevalg. Ungdommenes stemmegivning er også en pekepinn på hvor små marginene mellom høyresiden og venstresiden er. Skolevalget i Nordland gir Frp god medvind på oppløpssida. For partiets andrekandidat Hanne Dyveke Søttar fra Mosjøen kan de fire siste dagene før valgdagen være helt avgjørende.

Skolevalget er ungdommenes eget valg og gir vanligvis en god pekepinn på hvordan velgermassen er i bevegelse. Legger man det store antallet meningsmålinger til grunn er resultatet av årets skolevalg overraskende. Først og fremst er det grunn til å merke seg Venstres framgang. Nasjonalt når partiet en oppslutning på over 10 prosent. På meningsmålingene har de vaket rundt sperregrensen. Den samme tendensen ser vi etter skolevalget i Nordland. Det til tross feilene ved valget som nå er oppdaget.

Minst like interessant er det at Frp gjør et historisk godt skolevalg, både nasjonalt og i Nordland. Det er oppsiktsvekkende at partiet er fylkets nest største parti etter Arbeiderpartiet, med en oppslutning på 19,8 prosent, ifølge tall fra NRK Nordland. Høyre når fattige 7,7 prosent. Om det endelige valgresultatet skulle være i nærheten av resultatene etter skolevalget, ville Hanne Dyveke Søttar vært klar for fire nye år på tinget. Rana-kampanjen mot Søttar hadde vært mislykket, og fylket hadde sikret seg en representant som har gjort en god jobb for fylket gjennom de siste fire årene.

Legger man derimot siste meningsmåling for Amedia-avisene i Nord-Norge til grunn, ville Søttar mistet sin stortingsplass, og om ikke Sp skulle gjøre det oppsiktsvekkende godt i sluttspurten, ville Helgeland kun vært representert med Bjørnar Skjæran på Stortinget. Det vil i så fall være synd for den regionen som i stadig flere sammenhenger løftes fram som nasjonens nye grønne industribastion, og åpenbart har behov for flere enn en stemme i landets nasjonalforsamling.

Fløypartiene får vanligvis større oppslutning blant de unge enn de etablerte partiene. Derfor er interessant å se at både MDG og Rødt sliter med oppslutningen fra landets skoleungdom. Man kunne tro at i alle fall MDG hadde sikret seg større oppslutning med sitt kompromissløse klimaperspektiv. Partiet har fått stor oppmerksomhet og økt sin oppslutning på meningsmålingene etter at FNs klimarapport ble offentliggjort i august. Mye kan tyde på at de får det tøft i innspurten før valgdagen 13. september.

Skolevalgene er først og fremst ungdommenes stemmer inn mot det som er det virkelige valget førstkommende mandag. Men tendensene er tydelige, og noe overraskende. Først og fremst fordi at både Fremskrittspartiet og Venstre får så stor oppslutning blant yngre velgergrupper. Skolevalget er også en tydelig indikator på hvor jevnt det er mellom blokkene i norsk politikk. Det bør også være en kraftig inspirator for Nordland Frp i kampen for å sikre stortingsplassen til Hanne Dyveke Søttar.