«Vindkraftmotstanderne bør komme seg bort fra populisme og fokusere på virkeligheten»

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vindkraft nok en gang Både på landsbasis og lokalt (Øyfjellet i Vefsn) har det i lang tid foregått og fortsetter å foregå diskusjoner om (spesielt mot) vindkraft. Vindmøller til lands og til havs.

Jeg er enig i at vindkraft til lands:

  • Ødelegger urørt natur- fører til at utenlandske spekulanter soper inn store gevinster og utnytter norske arealer.
  • Kan skape vanskeligheter for næringer (kanskje spesielt for sauedrift og reindrift).
  • Tar livet av både vernede og ikke-vernede fuglearter- samler hundretusenvis døde insekter på vindmøllene vinger.
  • Skaper visuell forsøpling for noens øyne.

Så tror jeg også at vindmøller til havs kan:

  • Ta livet av mange trekkfugler som hvert år passerer.
  • Muligens ødelegge gyteområder for fisk- komme i konflikt med fiskerinæringer.

Til tross for dette ønsker jeg enhver vindmølle – til lands og til havs- velkommen. Simpelthen fordi enhver vindmølle vil gi fossilfri kraft og dermed vil bidra til at dagens barn og ungdom kan få en framtid på en klode som ikke er truet av oppvarming, millioner av klimaflyktninger og hvor store deler av kloden er så forørknet at det ikke lenger kan produseres mat der.

Hva er mer verdifullt enn å bidra til å sikre barn og ungdoms framtid? Er det uberørt natur når alle planlagte vindkraftanlegg til lands i Norge berører mindre enn en kvart promille av landarealet? Er det hensynet til fugler og insekter som vil bli drept av vindmøller hvert år (huskatter dreper over en million fugler hvert år også vernede arter)?

Det er selvfølgelig for ille at økonomiske gevinster av vindmølleparker går i lomma på spekulanter utenlands, men også det er underordnet muligheten til at barn og unge får en levelig framtid. Så kan en jo undres over hvorfor de som bestemmer i landet aldri har drøftet å etablere et statlig selskap som kunne ta seg av vindkraftutbygging slik at fellesskapet og ikke spekulanter kunne nyte gevinstene.

Uten sterk utbygging av fossilfri kraftanlegg (vindkraft, sol- og bølgeenergi og ikke minst restaurering av eksisterende kraftanlegg) må vi bare vente på at forurensningen fra fossil kraft etter hvert skal bidra til en oppvarming som vil tine opp permafrosten i et slikt omfang at metangass frigjøres og sendes opp i stratosfæren (eller hva det heter der oppe) i et omfang som vil bidra til en oppvarming av kloden som vil kunne føre til at Finnmarkskysten vil kunne erstatte Middelhavets badebyer (om ikke endring i Golfstrømmen vil gjøre det ulevelig også i Finnmark).

Til havs har vi jo etter hvert fått såpass med mikroskopiske plastartikler at vi kan være sikre på at vi fordøyet en del av disse hver gang vi tar en munnfull fisk! Dette også takket være oljeprodukter.

Vindkraftmotstanderne bør komme seg bort fra populisme og snart fokusere på virkeligheten. Og det dreier seg om valget mellom barns framtid og støtte ethvert tiltak som kan gi fossilfri kraft eller kjempe mot blant annet vindmøller. Det er lett å revne om en rir to hester samtidig!Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags