Vindkraft, Alcoa og norsk energipolitikk

Av
DEL

Leserbrev I 2017 inngikk Alcoa Norway en 15-årig kontrakt med vindkraftprosjektet på Kvaløya/Raudfjell, og i 2018 med Eolus Vind og Guleslettene Vind i Sogn og Fjordane. Framtida for arbeidsplassene på Alcoa er viktige for oss alle, og er naturlig nok et avgjørende argument for mange som er for vindkraftutbyggingen. Samtidig ser vi at stadig flere er usikre fordi det går på bekostning av inngrepsfri natur, reindrift og samiske rettigheter.

Vindkraft er ustabil, og derfor trenger industrien stabil vannkraft. Noen tror at krafta fra vindkraftverket kan overføres direkte til Alcoa. Slik er det selvsagt ikke. All vindkraft går inn i overføringsnettet sammen med vannkraft, og Alcoa bruker en blanding av det som til enhver tid strømmer gjennom nettet.

Alcoa kjøper selvsagt kraft der de får best vilkår. Hvis norske myndigheter eller kraftselskapene hadde villet, kunne de inngått langsiktige kontrakter basert på vannkraft. Den store trusselen mot arbeidsplassene på Alcoa er dagens industri- og kraftpolitikk: Når Statnett halverer rabatten på nettleien til kraftforedlende industri på tre år, påføres Alcoa 75 millioner i økte utgifter pr. år. Dette gjøres for å finansiere utbygging av nettet for å transportere stadig mer vindkraft. Det igjen fører til økt krafteksport som i sin tur medfører import av høyere kraftpriser, slik at kraftselskapene og vindbaronene kan tjene mer penger.

Kraftbransjens hovedargument for vindkraftutbygging er behovet for mer fornybar energi av hensyn til klimaet. Norge skal bli et «grønt batteri» for Europa. Dette er en propagandabløff. I 2015 sa Per Sanderud, daværende direktør i NVE, følgende på Statnetts høstkonferanse: «Vi er ikke det grønne batteriet som kan løse Europas problemer, sånn som man kanskje forestilte seg for en stund siden.»

Likevel fortsetter kraftbransjen å propagandere Europa-eventyret. Under Arendalsuka i 2018 var det et arrangement med tittelen: «Slik kan Norge bli Europas batteri – og samtidig skape arbeidsplasser og redde klima.» De er til og med så frekke at de påstår at det må bygges flere utenlandskabler for å ha full forsyningssikkerhet. Dette er ren bløff! Allerede i 1993 var forsyningssikkerheten sikret, noe som er lett å dokumentere. Påstanden inngår i propagandakampanjen fra ledelsen i kraftbransjen for å manipulere politikere og folk flest.

«Følg pengene» er et kjent motto i gravejournalistikken. Drivkraften bak vindkraftutbygging er kraftbransjens profittjakt og utenlandske investorer som vil fylle mer på bankkontoene sine. Regningen subsidieres av oss gjennom grønne sertifikater, og økt nettleie både for oss og industrien. Alt dette, kombinert med tilslutning til EUs energibyrå Acer, er den virkelige trusselen mot Alcoa og all annen kraftforedlende industri.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken