Morten Isaksen er en klok mann som jeg alltid lytter til. I sitt leserinnlegg om verdens klimautfordringer skriver han engasjert om at vi alle må vise endringsvilje for å redde kloden.

Det er jeg enig i! Det må skje en dramatisk endring av forbruk og omfordeling av goder og ressurser i verden. Vi, i Norge må inse at vår enorme levestandard ikke er bærekraftig. Veksten og forbruket til oss privilegerte må ned og den fattige del av verdens befolkning må prioriteres.

Verdens miljøutfordringer er så store at medisinen må være kraftig – vår måte å leve på kan ikke fortsette. Vi må, etter min mening, bla styrke primærnæringene. Landbruk, fiske og reindrift i små tradisjonelle driftsformer på naturens premisser må styrkes. Videre er det et enormt potensial i reiseliv og turisme i vår spektakulære, urørtenatur.

At du, Morten, tar til orde for å ødelegge naturen i Norge irreversibelt for å produsere vindkraft er svært overraskende. Potensialet dersom vi slipper alle sprengkåte, multinasjonale kapitalister fritt til å bygge vindkraft i fjellene våre er kun promiller av verdens stadig stigende kraftproduksjon fra kullkraftverk.

Utbygging av vindindustri på land i Norge i urørt natur er ikke framtidsrettet. Ren, urørt natur er vår mest kostbare ressurs for framtiden. Å rasere naturen vår nytter ikke for å redde miljøet.

Aksjoner for å stoppe feilslått vindkraftutbygging i urørt natur er mer nødvendig enn noensinne. Å rasere Frøya, Øyfjellet og utallige andre planlagte vindindustrianlegg er en irreversibel katastrofe som drives fram av kapitalkrefter.

Vindkraften i Norge bygges ut for å skape vekst og mer penger til de som har aller mest fra før. Det er akkurat det klimaet vårt ikke trenger.

Les også

«For omtrent et år siden ville jeg ha støttet aksjonene mot vindmølleparker, men ikke nå lenger»