Ville ikke gi ekstra penger til ombygging av sykehjemmet