Tidligere denne uka møtte om lag 700 personer fra Vefsn, Grane og Hattfjelldal opp til demonstrasjon mot sykehusprosessen i Mosjøen. Engasjementet gledet medlemmene i aksjonsgruppa.

– Det var mye arbeid i forkant, og en utrolig dugnadsinnsats. Men vi har ikke fått et eneste nei, sier Jan-Kjetil Grøftrem.

Nå fortsetter jobben videre.

Vil samle politikerne

– Vi har fått et pusterom grunnet sykehusets økonomi. Dette bør Grane, Vefsn og Hattfjelldal bruke godt, sier Grøftrem.

Onsdag konstaterte styret i Helse Nord at den økonomiske situasjonen er forverret, og at lånesøknader til større prosjekter må utsettes. Dette vil aksjonsgruppa nå utnytte.

Grøftrem mener lokalpolitikerne nå må bort fra partipolitikk og over til sak.

– Dette gjelder helsetilbudet til 16.000 innbyggere, fortsetter Grøftrem.

Aksjonsgruppa ser nå på mulighetene for både en plan A, B og C. Plan A er å jobbe mot 0-alternativet, altså at sykehusstrukturen blir omtrent slik som i dag, og at arbeidet som er påbegynt blir lagt bort.

Plan B er å intensivere arbeidet med å lage en pasientlekkasje ut av regionen.

– Plan C blir å se på muligheten for å skifte helseforetak til Helse Midt, sier Jan-Kjetil Grøftrem.

Ønsker utredning

Å få to sykehus på Helgeland er nemlig en dårlig løsning ifølge aksjonsgruppa.

– Det er stor forskjell på ett stort sykehus og to små. To små vil gjøre tilbudet dårligere på hele Helgeland, og et DMS blir i beste fall et avansert sykehjem, sier Pål Bergquist.

At det heller ikke er gjort utredninger om dette provoserer gruppemedlemmene.

– Vi forventer at de skal ta ROS-analyse og at de ser nærmere på ambulansetjenesten, og vi forventer at de roer ned tempoet og gjør et ordentlig arbeid, sier Trine Drevland.

– Jeg synes helseministerens holdning er skremmende. Hun er helt ukritisk til et vedtak som ikke er utredet, sier Atle Jørgensen.

Grane og Hattfjelldal har vedtatt et 0-alternativ, og medlemmene i aksjonsgruppa tror også at politikerne i Vefsn må innse at forslaget om nytt sykehus på Tovåsen er dødt.

Må høres skikkelig

I tida framover håper de også at kommunen kjøper fri noen som kan jobbe på fulltid med sykehussaken. På den måten kan de skape en felles front.

Trine Drevland forteller at de nå har et mål om å få Grane, Hattfjelldal og helsefagmiljøet med videre.

– Navlestrengen til Alstahaug må kuttes, sier Atle Jørgensen.

Konsekvensene av lang transportvei til sykehus ble synliggjort med ti likkister under tirsdagens demonstrasjon. Det var et poeng å vise konsekvensene av et framtidig dårligere tilbud i Vefsn, Grane og Hattfjelldal.

– Vi bør tenke mer på hva som er bra for pasienten, pårørende og ansatte. Mindre på politikk, sier Pål Bergquist.

Samtidig er det viktig at engasjementet øker i styrke.

– Vi må fram med roperten og bort med pusekattstemmen, avslutter Trine Drevland.