I uke ni er det duket for seks dager med spenning i snøen. Da skal nemlig «Crazy Winter in Hattfjelldal» arrangeres for første gang, med et bredt program med alt du kan tenke deg av vinteraktiviteter. Ideen kom fra hotellsjef Jan-Terje Sivertsen ved Hattfjelldal hotell, og med seg har han hotelleier Knut Olsrud og prosjektleder Even Nyhagen.

I den forbindelse har arrangøren leid inn et film crew fra 15. februar til 5. mars, som skal bidra med å lage videoer fra hele kommunen til deres bruk. De tilbyr også kommunen filmer og bilder som de kan bruke.

I tillegg søker arrangøren, som er firmaet Xrent – Knut Olsrud Mosjøen Snøscooterutleie, kommunen om støtte på 100.000 kroner for kjøp av filmproduksjonen. Prosjektet er beregnet til å koste 312.500 kroner.

Hattfjelldal på kartet

Arrangørene har som mål å få produsert en rekke videoer som skal promotere Hattfjelldal som bokommune, aktiviteter i idrettslag og foreninger spesielt rettet mot barn og unge, muligheter innen reiseliv og næringsutvikling i kommunen.

Planen er at det skal filmes under aktivitetene i vintersport uka, i tillegg til å lage egne videoer det bolyst-prosjekt og ungdomsråd får bestille opptak som er av spesiell interesse. Formatet på filmene vil bli spesielt tilpasset markedsføring i sosiale medier og på nett.

I arrangørenes søknad heter det at de også tenker å sende filmene til medier og TV-selskap i inn- og utland.

«Vårt motto er: Verdenskartet, Hattfjelldal skal alle vite om»

Mangelfull informasjon

Hattfjelldal vekst har deltatt i flere planleggingsmøter angående vintersportsuka og har vurdert søknaden fra Xrent – Knut Olsrud Mosjøen Snøscooterutleie.

I vurderinga kommer det blant annet fram at det er noe mangelfull dokumentasjon på kostnadene i prosjektet.

«Det er Hattfjelldal Veksts vurdering at kostnadene er realistiske i omfang, men det framstår noe uklart hva som er fordelingen mellom egeninnsats og egenkapital. Det er opplyst at egeninnsats til filming er 3 personer 6,4 timer i 17 dager. I tillegg er det spesifisert 2500 kr pr. dag i 20 dager i posten Rigging reklame.»

I tillegg bemerkes det at søknaden burde hatt en bedre beskrivelse av omfang av videoer og beskrivelser av disse. Det er ingen beskrivelse over hvor mye materiell som skal leveres.

«Søknaden kunne hatt bedre beskrivelse av leveranse, her kan kommunen velge å stille noen krav ved eventuell positiv behandling. Man burde også stille et krav om rettighetene til råmaterialet som blir produsert slik at dette kan benyttes av kommunen fritt senere. Her kan det kanskje også være aktuelt å selge dette til andre aktører.»


Positive

Hattfjelldal Vekst anbefaler positiv behandling av søknaden.

«Kommunen har pr. dags dato lite tilgjengelig film og video materiell som kan brukes i kommunalregi. Tilgang til mer materiell i form av film og video vil gi en bredere markedsføring av kommunen sin satsing på bo og bli-lyst ved bruk av mer film og video på sine kanaler som Velg Hattfjelldal, Fjellliv65 og kommunens facebookside.»

Kommunedirektørens innstilling er positiv til søknaden og har med en rekke kriterier. Saken skal behandles av plan- og ressursutvalget 7. februar.