Gå til sidens hovedinnhold

Vil revidere lov om motorferdsel: – Mer makt til de lokalt folkevalgte

Et bredt flertall på Stortinget ber regjeringen revidere lov om motorferdsel i utmark og vassdrag.

For abonnenter

– Snøskuterklubbenes Fellesråd, SKFR, retter i dag en stor takk til fornuftige politikere i Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Høyre og FrP og endog Venstre og KrF for at de samlet seg om å be regjeringen endre motorferdselsloven slik at kommunene får mer å si, og statsforvalteren mindre, skriver SKFR i ei pressemelding.

En endring vil også kunne få konsekvenser lokalt.

– Vi vil ha større grad av selvstyre, og lokaldemokratiet fungerer bra. Det er stor forskjell på kommunene i landet, og nå er reglene de samme enten du bor i Alta eller Kristiansand, sa ordfører i Hattfjelldal Harald Lie til Helgelendingen tidligere i vinter.

Større enighet

Erik Kirkvold er styreleder i Snøscooterklubbenes Fellesråd. Det som nå foreslås i Stortinget er helt i tråd med det Snøscooterklubbenes Fellesråd (SKFR) har ønsket.

– Etter omfattende arbeid fra SKFR ser det nå ut til at flere partier støtter opp om å øke det lokale selvstyret og redusere byråkratiet ved praktiseringen av lov og forskrift om motorisert ferdsel i utmark. Tidligere har det vært klart at Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet har støttet opp om våre tanker og ønsker, sier Erik Kirkvold i Snøscooterklubbenes Fellesråd i ei pressemelding.

Nå har regjeringspartiene også kommet etter. Påtrykket fra alle snøskuterklubbene rundt om i Norge har dermed vært veldig viktig.

Votering i neste uke

– Det har vært utrolig givende å se at Høyre sammen med KrF og Venstre i de siste dager har koblet seg på saken og nå støttet opp om forslaget i Stortinget, sier Bengt Rune Strifeldt i FrP til Reitwagen.no.

Slik saken nå står er det kun MDG, Rødt og SV som ikke vil forenkle og forbedre motorferdselsloven og øke den kommunale selvråderetten. Erlend Svardal Bøe, 1.-kandidat til Stortinget for Høyre i Troms, sier til Reitwagen.no:

– Jeg er veldig glad for at dette forslaget fremmes og blir vedtatt i Stortinget. For oss som bor og lever i Nord-Norge spesielt er snøscooter et viktig framkomstmiddel for både friluftsliv og næringsliv.

– Voteringen blir avholdt først på tirsdag 25. mai, men dagens debatt i Stortinget gir såpass sterke føringer på hva resultatet blir at vi velger å starte feiringen så smått, avslutter Erik Kirkvold.

Les også

Annenhver nordlending vil ha flere lovlige løyper: – Vi har et ønske om å kople oss på løypene i Hemnes

Les også

Vil fornye loven om motorferdsel: – Vi vil ha større grad av selvstyre

Kommentarer til denne saken