Vil ikke spleise for at Isaksen og Toft skal ivareta kommunenes interesser i konseptfasen: – Ministeren har gjort sitt vedtak