Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha bukt med ulovlig kveitefiske: - Vanlig praksis på Helgeland

Kystvakta mistenker at å fiske kveite med breiflabbgarn er en relativt vanlig praksis på Helgeland.

KV Heimdal W332 har de siste dagene patruljert på Helgeland, nærmere bestemt Vega. Fredag avdekket de blåser i havet som ikke var merket i henhold til gjeldene regelverk.

- Iletauet var festet til en garnlenke som vi estimerer til å være ca. 600-700 meter lang. Maskestørrelsen på garnene var for liten til å kunne fiske kveite med, samtidig som garnet har monofilament tråd. Garnene var dermed å regne som breiflabbgarn, sier Eirik kapteinløytnant/skipssjef Eirik Høgstad i ei pressemelding.

- Alvorlig miljøkriminalitet

Eirik Høgstad minner om at det er forbudt å fiske breiflabb med garn nord for 64° N i tidsrommet 1. januar til og med 20 mai. Det ble med bakgrunn i dette besluttet å beslaglegge garnene. De vil bli overlevert til politiet sammen med en anmeldelse.

- Trolig har ikke garnene fått fiske lenge. Det var fem kveiter og en breiflabb i garnet. De var heldigvis alle i god kondisjon, og ble sluppet ut etter å ha blitt skåret løs fra garnlinet, sier Høgstad.

Han legger til at dette er å regne som alvorlig miljøkriminalitet.

- En betydelig mengde garn som har et stort fangstpotensiale. Maskestørrelsen gjør at seleksjonen ikke er tilstrekkelig til å selektere bort småkveite. I praksis kan garnet fange kveite som er under det lovlige minstemål. Dette er med på å ødelegge for framtidig høsting av en fornybar ressurs. For kveite som går seg i garnet og er under tillat minstemål, eller over 2 meter lang er sannsynligheten for utsettelse av kveita i livet langt lavere da monofilament garnet fortere skader fisken som går i dette, og øker dødeligheten.

- Kjenner ikke reglene

Kystvakten minner fiskerne på at det ikke er anledning til å fiske kveite med breiflabbgarn.

- Om man får mer kveite enn breiflabb i breiflabbfisket, defineres dette som at man er i fiske etter kveite.

Breiflabbgarn skal ha en minste maskevidde på 360 mm (7/4 omfar), mens kveitegarn skal ha en minste maskevidde på 470 mm (1,34 omfar), og ikke være utformet i monofilament.

- Disse bestemmelsene er noe Kystvakten har fokus på ved fiskeriinspeksjoner, og vi har tidligere erfart at det er en del fiskere som ikke kjenner til disse reglene.

Det er også, for fritidsfiskere verdt å merke seg at maksimal garnlengde er 210 m, når man fisker etter andre arter enn torsk.

Kystvakten blir glade for tips om der det er observasjoner av det som mistenkes å være ulovlig satte garn, og henstiller samtidig alle profesjonelle og private aktører å forholde seg til gjeldende regelverk.

Kommentarer til denne saken