Vil ha 12 millioner etter salget av aksjene i Helgeland Invest: - Salget har en bokført verdi på 82 millioner kroner

Rådmann Børge Toft ber formannskapet i Alstahaug godkjenne at kommunen ber Helgeland Kraft om 12 millioner i ekstraordinært utbytte. Utbyttet skal komme fra salget av Helgeland Kraft sine aksjer i Helgeland Invest.