Vil følge opp Skjerva: – Saken illustrerer veldig godt hva som kan finnes av positive effekter for Vefsn kommune

Det kan bli aktuelt at Vefsn kommune forlanger ei minstevannføring i byelva Skjerva i Mosjøen. Formålet er i så fall at elva kan avle reproduktive fiskestammer.