Vil flytte eldre kvinne med stort omsorgsbehov til sykehjemmet: – Frykter det vil føre til at hennes framgang vil settes tilbake

Det er pårørende til kvinnen som slår alarm. Hun har stort omsorgsbehov og de pårørende frykter at hun skal tvangsflyttes fra sin omsorgsbolig og til sykehjemmet. Kommunens vedtak ble klaget inn til Fylkesmannen som har opphevet vedtaket og nå må kommunen behandle saken på nytt.