Det var i vår at Kurt Jessen Johansson og Snorre Lund begynte å arbeide med prosjektet «Mere gods på bane over godsterminalen i Mosjøen». De forteller det har vært en stor vekst på Nordlandsbanen i henhold til gods som fraktes via tog, men ikke like stor vekst i Mosjøen.

– Vi så at trafikkfordelingen ikke var lik. Det var ikke samme aktivitet her som på resten av Nordlandsbanen. Å endre på dette har fordeler både økonomisk og i forhold til miljø, sier Snorre Lund.

– Enormt potensial

Lund forteller at mange bedrifter er opptatte av nettopp disse aspektene, og derfor hadde det vært lønnsomt for deres del å frakte mer gods via tog. Men det er et stort steg fra å opplyse om en idé til å sette det ut i praksis.

Siden den gang har de startet arbeidet med å påvirke lokale bedrifter til å frakte mer gods via jernbane, heller enn å frakte dem på vei.

– Vårt kortsiktige mål er å få nok gods over via tog til at det blir lønnsomt. Banen har enormt med potensial, men det skjer ikke av seg selv, sier Kurt.

Torsdag hadde de møte med noen lokale bedrifter for å diskutere framtiden til prosjektet. Blant annet Sandra Johansson, avdelingsleder i Höganäs Borgestad, som forteller hun er positiv til prosjektet.

– Så langt har vi bare møtt positive holdninger. Vi har ikke møtt en eneste bedrift som ikke kunne tenkt seg dette. Men mange er skeptiske i forhold til usikkerhet, også tror de gjerne at det er mer tungvint enn det faktisk er, sier Jessen Johansson.

– At det er færre bedrifter som bruker bane i forhold til andre steder mistenker vi også kan komme av mangel på opplysninger og kunnskap om frakt med tog, sier Snorre.

Lokal forankring og lojalitet

De forteller at mange bedrifter blir stilt krav av kundene sine om miljø og bærekraft, og at de risikerer å falle ut av konkurransen hvis de ikke oppnår disse kravene.

– Spesielt yngre generasjoner ser vi er ekstra opptatte av bærekraft og miljø, forteller Jostein Vollan, daglig leder i Mosjøen Transport.

– I dag har det blitt mange steder krav om at man må ha dokumentasjon om at man tar miljøvennlige valg og oppfyller visse krav. Det har blitt en eksplosjon på miljøfokus, sier Åsmund Aanestad-Bakke, account manager i CargoNet.

En av måtene å oppfylle miljøkrav på, mener de kan være å ta i bruk jernbane til frakt mer, og viser til at man reduserer utslipp kraftig ved bruk av tog enn med diverse andre transporter, som for eksempel lastebil.

Samarbeidspartnerne i prosjektet mener at alle lokale kan påvirke mer enn mange kanskje tror. Selv om en lokal bedrift er underlagt en større bedrift, kan de fortsatt ha påvirkningskraft i lokalsamfunnet. Sandra Johansson jobber som avdelingsleder i Mosjøen for Höganäs Borgestad, og mener hun har påvirkningskraft på vegne av bedriften i Mosjøen, selv om hun er underlagt noen andre. Hun forteller hun også selv blir påvirket av kunder.

– Jernbane skaper grunnlag for lokal tilknytning, siden det sikrer lokal forankring og lojalitet, sier Sandra Johansson.

Utfylle hverandre

Videre forklarer de at prosjektet ikke går ut på å kvitte seg med transport på vei, og meddeler at lastebiler også er nødvendige. Det de mener er derimot at frakt av gods utelukkende over veier ikke holder, blant annet grunnet slitasje på veiene, lange avstander og miljø.

– Det vi ønsker er ikke å kvitte oss med lastebiler og frakt av varer over veier, men å redusere dem, gjøre dem mer miljøvennlige, og å ha dem som lokalforankring, sier Åsmund.

Han forteller videre at vei og bane er avhengige av hverandre, og at det er fokus på å få disse til å utfylle hverandre. Et at målene deres er at jernbane skal frakte gods på lange strekninger, og at vei skal brukes til frakt av gods på korte strekninger.

– Ett godstog daglig fjerner 13.000 lastebiltransporter. Det handler både om miljøet og om å forminske ulykkesrisiko på veier, sier Snorre Lund, og forklarer at det på to år har vært en økning i Mosjøen fra å gå to godstog i døgnet til å gå fire i døgnet.

En annen fordel med tog mener samarbeidspartnerne er at det er bedre vilkår for menneskeverd, med tanke på at lastebilsjåfører som har kjørt lang vei ikke trenger å vente i lang tid på å få av varene de frakter før de kan dra videre.

Det skaper også større fleksibilitet for bedrifter, som ikke trenger å bekymre seg om overtid og bemanning i forbindelse med henting av gods med tidsfrist.

– Det burde være et lokalt punkt i Mosjøen, hvor det er noen du kan kontakte angående henting av varer. Dette skaper også lokale arbeidsplasser, og er nok et aspekt av å påvirke næringslivet til å få øynene opp for det gode tilbudet, sier Kurt.

Til tross for det gode tilbudet forteller han at det fraktes for lite gods på terminal i dag til å være lønnsomt. Han mener det kan hende at mange bedrifter ikke er klar over lønnsomheten rundt å frakte varer med gods til Mosjøen. Eller at de kanskje ikke er klar over at næringsliv kan kreve å få varene fraktet med tog, som enkelte bedrifter allerede gjør.

– Bedrifter kan engasjere seg i frakt og gjøre en forskjell. Det er det vi er her for. For å opplyse folk om hvorfor frakt av gods på jernbane kan være lønnsomt for deres del, avslutter Kurt Jessen Johansson

Les også

«Suksess for gods på Nordlandsbanen»