Gå til sidens hovedinnhold

Viktigheten av primærnæringene i Vefsnaregionen

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Primærnæringene i landet vårt er viktig av flere grunner. Økt selvforsyningsgrad av trygg norsk mat med minimal bruk av antibiotika og sprøytemidler er en hovesak. Primærnæringene gir distriktsarbeidsplasser og er vesentlig for at det skal bo folk i distrikts-Norge. Pleie av kulturlandskapet er en positiv bivirkning av et aktivt landbruk men også avgjørende for at Norge fortsatt skal være attraktivt for egen befolkning og i reiselivssammenheng. Distriktene og primærnæringene har også vært leverandør av unge mennesker med praktiske erfaring og som er en bra ressurs for mange andre næringer.

Det brenner en varsellampe for primærnæringene i området vårt. Det har det for så vidt gjort i mange år, men nå er det virkelig alvorlig. Reindrift og sauehold har store utfordringer med en rovviltbestand som er ute av kontroll. Det er press fra ulike kanter av ulike årsaker som miljø, klima og mangel på kunnskap. Det er mange små bedrifter og enkeltmannsforetak som sliter med at det stadig blir færre kollegaer og lengre til naboene.

Mange politiske partier sier de er positive til næringsutvikling i distriktene. Når sentralisering er eneste løsning, så blir dette mest prat. Utkantene og livsgrunnlaget for lokale bedrifter rammes hardt av dette. Muligheter for å få fiberkabel og stabile telefonforbindelser er noe alle bedrifter har behov for, men dette er ikke en selvfølge ute i distriktene i dag. Hvis du ikke legger kabel på dugnad da.

Senterpartiet er distriktenes eneste frontkjemper i det politiske landskapet i dag. Bygdene er stabilisatoren til sentrale strøk i alle våre 3 kommuner. Uten livskraftige bygder har vi lite å tilby turister og reisende som kommer til våre områder. Mange av disse ser til vår region på grunn av Vefsna, rå natur og et velstelt kulturlandskap.

Videreforedling av eksotiske produkter fra reinkjøtt, sauekjøtt og kjøtt fra storfe som har beitet i frodige områder på Helgeland - er spesialiteter som folk vil etterspørre. Vi har oster fra både ku- og geitemelk som gjør seg bemerket både nasjonalt og internasjonalt. God, lokalprodusert mat er et viktig element dersom regionen skal lykkes med reisemålsutvikling, men har også betydning i lokalsamfunnene. Produsentene i Fjellfolket Helgeland, Nordlandsmat og arrangementet Arktisk matfestival er eksempler på hvor viktig lokalprodusert mat har potensial til å bli. Dette kan være et viktig ledd i å utvikle primærnæringene i området.

Kommunene må ta på seg en mye mere offensiv rolle i forhold til å gjøre nedlagte gårdsbruk tilgjengelig for yngre generasjoner. Mange ungdommer ønsker å satse på disse næringene, men det er få gårdsbruk på markedet. Hvis kommunene ønsker bosetting og økning i folketall, så må innsatsen rundt eierskifte økes. Det må legges til rette for at gårdene skal være i drift.

Det er vanskelig å se for seg en utvikling i regionen uten primærnæringene. De lokale listene til Senterpartiet, består av mange næringsutøvere. Disse innehar bred kompetanse hva gjelder produksjon, verdiskaping og marked. Denne kunnskapen er sentral for videre utvikling av regionen.

Det er på høy tid at næringsaktørene får mere å si i ledelse og drift av kommunene våre, derfor er det viktig at Senterpartiet blir ledende i Vefsnaregionen. Arbeiderpartiet har vært dominerende i de tre kommunene i mange år.
Nå ønsker Senterpartiet å gjøre en forskjell.

Tor Stabbforsmo
2. Kandidat Grane senterparti.

Kommentarer til denne saken