Viktig informasjon til næringslivet – Helsetjenesten avhengige av å få tak i nok smittevernutstyr

Hjelp: Helgelandssykehuset ber næringslivet om hjelp til å bidra med produksjon av smittevernutstyr og desinfeksjonsvæske.

Hjelp: Helgelandssykehuset ber næringslivet om hjelp til å bidra med produksjon av smittevernutstyr og desinfeksjonsvæske. Foto:

Næringslivet står foran store utfordringer som følge av koronapandemien, og alle de begrensede tiltakene som offentlige myndigheter har igangsatt.

DEL

Samtidig er det utformet mange lokale og nasjonale tiltak som støtte for næringslivet, og på vegne av Mosjøen og Omegn Næringsselskap (MON) og Mosjøen Næringsforening (MNF) er det sendt ut et informasjonsskriv til næringslivet med viktig informasjon.

– Vi oppfordrer næringslivet å optimalisere bruken av tiltakene, skriver Espen Isaksen, daglig leder i Mosjøen næringsselskap, og Bjørn Larsen, daglig leder i Mosjøen næringsforening.

I brevet informerer de blant annet om at har du en bedrift av samfunnskritisk karakter så kan du søke om barnehageplass og/eller skoleplass for de ansattes barn.

Det er også mulighet å få betalingsutsettelse på kommunale skatter og avgifter.

– For å sikre kortsiktig likviditet i bedriftene, har næringsforeningen kommet fram til en mulig løsning for bedrifter som får betalingsproblemer med bakgrunn i den ekstraordinære situasjonen, står det i brevet.

Rådmannen er positiv til å gi betalingsutsettelse på eiendomsskatt, kommunale avgifter, MV. Dette må hver enkelt bedrift søke på individuelt

Statlige støtte- og tiltaksordninger

Videre informeres det om at regjeringen og Stortinget stadig gjør nye grep for å bistå næringslivet i den vanskelige tiden.

– Følg derfor med på regjeringens. I den sammenheng vil jeg spesielt vise til endringene av reglene for permittering og sykemelding. I tillegg er det innført tiltak innrettet mot enkeltmannsforetak og småbedrifter.

Ønsker næringslivet bistand i forbindelse med de kommunale og nasjonale tiltakene, er det satt av to kontaktpersoner for å bistå. Hos MON er kontaktpersonene Bent Bakkan og Harald-Wiggo Erdal.

Produksjon av smittevernutstyr

Helgelandssykehuset og kommunenes helsetjenester er avhengige av å få tak i nok smittevernutstyr.

– Vi er blitt kontaktet av Helgelandssykehuset med følgende forespørsel; Er det noen lokale bedrifter som kan bidra med produksjon av smittevernutstyr og desinfeksjonsvæske? Munnbind, visir og frakker?

Videre i sykehuset henvendelse står det:

– Det kan også bli snakk om luer/hodeplagg. Vi har tilgang på beskrivelser for hvordan disse tingene kan produseres. I tillegg er vi kjent med at etanol og Klorin kan blandes ut og gi desinfeksjonsvæske. Vi trenger muligens også noen som kan produsere noe der også.

– I denne omgang er vi på research-stadiet, og så må vi ta det derfra. Vi må se på krav til tøy, produksjon og så videre, med tanke på hvor i smittevernskjeden disse tingene skal brukes, men det kan jeg komme tilbake til dersom noen har mulighet til å bistå oss.

Om din bedrift kan bidra, så tar du kontakt med Sissel Karin Andersen, direktør for organisasjon og administrasjon Helgelandssykehuset.

Artikkeltags