Send oss en video

Artikkelen er over 1 år gammel

Vi vil gjerne ha videoen din.

DEL

Hei, og takk for at du har lyst å sende en video til oss. Vi ser på alle videoene som kommer inn og tar kontakt med deg før vi eventuelt publiserer videoen din. Før du sender inn videoen må du lese vilkårene.

NB: Vi ønsker navn, telefonnummer og en kort beskrivelse av videoen.

Kort om vilkår:

Du godtar at Helgelendingen kan bruke videoen i redaksjonell sammenheng i sine kanaler både nå og senere.

Helgelendingen kan dele videoen med andre redaksjoner i Amedia-konsernet som kan publisere den i sine kanaler.

Du beholder selv retten til å bruke videoen i andre sammenhenger, med mindre annet er uttrykkelig avtalt.

Fullstendige vilkår:

Disse vilkårene gjelder, hvis ikke du og redaksjonen spesifikt avtaler noe annet:

Du beholder selv rettighetene til salg av videoen til andre enn Helgelendingen og de mediehus/publikasjoner som inngår i Amedias redaksjonelle nettverk.

Du godtar at Helgelendingen har rett til å bruke denne videoen i egne publikasjoner/kanaler og i mediehus som Tango tidende samarbeider med innen Amedia.

Helgelendingen kan bruke videoen om igjen i fremtiden, men bare i redaksjonelle sammenhenger.

Helgelendingen eller andre som publiserer den innenfor Amedias redaksjonelle nettverk har ikke rett til å selge videoen til andre uten at du har sagt ja til det på forhånd

Eventuelle inntekter fra slikt videresalg skal gå til rettighetshaver, altså deg, med fratrekk av et administrasjonsgebyr på 20 prosent.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken