"Vi vil være en bremsekloss for unødvendig dyre utbygginger"

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev Det nærmer seg nytt kommunevalg, og politikerne og befolkningen må ta stilling til hvilken retning vi ønsker de neste fire årene. I Leirfjord kan det virke som om det denne gangen ikke er så mange spennende saker å ta stilling til lokalt, etter at kommunesammenslåing var en het sak ved forrige valg.
Som lokalpolitiker seg jeg imidlertid at det er mange viktige saker å ta stilling til i neste periode, som helt klart vil påvirke både tjenestetilbudet og økonomien til kommunen og befolkningen.

I Leirfjord har vi jevnt og trutt investert betydelige beløp i bygningsmasser de siste årene. Da jeg kom inn i politikken hadde kommunen nettopp bygd hall, helsesenter og renovert ungdomsskolen. Dette var store løft for kommunen, og innbyggerne har sikkert hatt mye glede av disse tiltakene. Men det skal også nevnes at i kjølvannet av disse utbyggingene ble det innført eiendomsskatt og to skoler ble lagt ned.
Siden den gang har det blitt bygd miljøgate, kommunehuset og kirken er renovert, og nå sist har det blitt investert i ny barnehage på Leland og renovering av Leines barnehage. Alt dette koster penger, og jo mer kommunen investerer (låner penger), jo mer midler låser vi opp i renter og avdrag. Dette reduserer igjen vårt handlingsrom på driftssiden.
I neste periode må vi igjen ta stilling til en rekke investeringstiltak som har aktualisert seg de seneste årene. På grunn av plassmangel er det nå snakk om å renovere/bygge ut Leirfjord barne og ungdomsskole. Total prislapp for begge avdelinger er foreløpig kalkulert til over 50 millioner kroner. Et annet prosjekt er renovering/utbygging av sykeheimen med en antatt prisplass på 60 millioner. Bygging/renovering av brannstasjon til 15 millioner.

I tillegg kommer prosjekter som gang og sykkelvei Leland-Engheim, utbedring av vannanlegg og fiberutbygging i kommunen som vi foreløpig ikke har et klart kostnadsbilde over. Til sammen snakker vi om investeringer i størrelsesorden 150 millioner kroner. I følge siste økonomiplan er lånebehovet de neste 4 årene på ca 130 millioner kroner. Slike investeringer vil medføre at kommunenes renteutgifter vil øke fra 2,8 millioner i 2019 til 5, 6 millioner i 2022. Utgifter til avdrag vil øke fra 7,7 millioner i 2019 til 10,6 millioner i 2022.

Altså må driftsnivået i kommunen senkes med ca 7 millioner de neste årene for å finne plass til alle disse tiltakene. Eller; kommunen kan øke sine inntekter, og da snakker vi kanskje først og fremst om økning av eiendomsskatten.
Leirfjord FrP vil i kommende periode være en bremsekloss for unødvendig dyre utbygginger. Vi ønsker ikke at kvaliteten i skole, eldreomsorg eller andre kommunale tjenester skal bli dårligere som en konsekvens av overinvesteringer. Og vi vil ikke være med på økning av eiendomsskatten! I Alstahaug hadde man råd til de beste løsninger når det gjaldt svømmebasseng og kulturhus, men de har i dag ikke råd til bemanning på servicetorget og de har landets høyeste eiendomsskatt.
Leirfjord FrP vil ikke delta i noen budrunde som «garanterer» alle slags investeringer i kommunen. Vi ønsker å være med på å føre en ansvarlig økonomisk politikk, og vi vil selvsagt være med på nødvendige investeringer så lenge det ikke går ut over tjenestetilbudet til innbyggerne i kommunen.
 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken