Gå til sidens hovedinnhold

"Vi vil oppfordre de ansvarlige i kommunen til å se på alternative løsninger som sikrer skiløyper i helgene"

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi står foran en vinter hvor det sannsynligvis kommer til å bli satt store begrensninger på personlig utfoldelse og sosialt liv, tilbud blir stengt og arrangementer avlyst. Behovet for atspredelse og Corona-sikre aktiviteter vil komme til å bli meget stort.

I en slik situasjon går administrasjonen i Vefsn kommune utrolig nok inn for å sette på pause ett av de aller viktigste folkehelsetiltakene i Vefsn vinterstid: helge-oppkjøring av turløypa og lysløypa på Sjåmoen.

I rådmannen sitt forslag til økonomiplan inngår samordning ressurser i park og idrett. Oppkjøring av skiløyper i kommunen vil da komme inn i en turnusordning, noe som vil gi reduserte kostnader. Det som etter Mosjøen IL Ski sin mening er problematisk, er at det i følge leder for enhet folkehelse, Anne Marit Almås Marken, ikke vil bli kjørt opp løyper i helgene på Sjåmoen i vinter. Argumentet er at det for tiden ikke er nok bemanning og at det ikke er muligheter for å gjøre ny-ansettelser mens arbeidet med økonomiplanen pågår.

Lysløypa og turløypa på Sjåmoen har blitt et meget populært utfartssted. Helt fra det første snøfallet i november og til etter påske er løypene fylt av ivrige skiløpere i alle aldre og på alle tenkelige nivåer. På hverdagene domineres bildet av Vefsns mange unge langrennsløperne som deltar på skitreninger, samt en god del mosjonister.

I helgene er det en enda bredere sammensatt gruppe som er å finne i skiløypene. Her møter vi blant annet barnefamilien på tur til Pølsedalen, pensjonisten som trofast legger turen inn til trimkassen på Kalvmonessætra, og noen svinger nedom Nilsmosætra hvor Herringen IL selger vafler i helgene. Det er med andre ord en mangfoldig gruppe mennesker som blir rammet av et bortfall av oppkjøring i helgene.

Vi kan ikke forstå at dette ikke vil ha store negative konsekvenser for folkehelsen i Vefsn, både den fysiske helsen og ikke minst den psykiske helsen. Spesielt sett i lys av de sannsynligvis nær forestående innstrammingene som følge av Covid-19.

For de yngste som trener og konkurrerer på ski vil treningsmulighetene bli sterkt redusert. I en sesong hvor flere av de store og attraktive rennene er kansellert på grunn av Covid-19 er dette ekstra kritisk, og vil virke negativt inn på motivasjon og rekruttering. Nå kan det innvendes at det finnes alternativer til Sjåmoen. For eksempel gjør Kjærstad IL en strålende innsats med å kjøre opp flotte løyper på Aufles. Det har imidlertid vist seg at ustabile vintre gjør at Sjåmoen er den eneste sikre plassen for snø når snøen uteblir i lavlandet.

Vi i Mosjøen IL Ski vil med dette sterkt oppfordre de ansvarlige i administrasjonen til å se på alternative løsninger som sikrer at kommunale skiløyper fortsatt kjøres opp i helgene til vinteren. Vi vil også henstille kommunestyret om å ta hensyn til alle nevnte negative konsekvenser når økonomiplanen skal opp til behandling i desember.

Vefsn har med snøsikre og godt utbygde Sjåmoen et helt unikt område og anlegg for skiaktivitet gjennom en lang sesong, og anlegget blir skamrost av tilreisende når MIL Ski arrangerer skirenn. Vi håper at alle ski-interesserte fortsatt får muligheten til nyte området under like flotte forhold som kommunen har lagt til rette for i tidligere vintre.

Kommentarer til denne saken