(iSandnessjøen)

Helgelandssykehuset er en viktig samfunnsaktør og skal også være det i fremtiden. Sykehuset skal tilby gode og moderne helsetjenester for innbyggeren i samskapelse med kommunene. Vi skal ha arbeidsplasser som støtter opp under utviklingen både i sykehuset og i næringslivet, både på kysten og i innlandet.. Det å legge forholdene til rette for at ansatte skal få utviklet seg og kjenne på arbeidsglede er, sammen med Helgelandsykehusets omdømme, viktige faktorer for evnen til å beholde og rekruttere fagfolk.

Lærerike år – i til tider hardt vær

De siste årene i Helgelandssykehuset har vært lærerike for oss. Vi har fått være en del av mange spennende og utviklende prosesser, men vi har også fått kjenne på krevende situasjoner og hendelser. Foran oss ligger nye utfordrende og utviklende oppgaver. Da er det godt å vite at sykehuset består av dyktige, engasjerte og ikke minst omsorgsfulle fagfolk. Hver dag møter våre pasienter medarbeidere som er både tålmodige og vennlige til tross for at det er travelt. Vi som jobber her opplever at alle, uansett yrkesgruppe, hver dag går på jobb og gjør sitt beste for den enkelte pasient, men også for å løse de andre oppgavene sykehuset har. Dette står i kontrast til det som til tider dominerer medieoppslagene om foretaket, ofte skrevet av personer som ikke selv verken jobber i eller er pasient ved sykehuset.

La historien ligge, ta lærdommen med videre

Det er lov å ha sterke meninger, føle seg forurettet og også komme med kritikk. Konstruktiv kritikk fører oss framover. Likevel kan noe av dette føre til et uhensiktsmessig fokus og at verken sykehus eller samfunn kommer seg videre. Dersom det gjentakende trekkes frem beskyldninger og historier fra tilbake i tid, og særlig om fremstillingen kun har ett perspektiv, vil det være bremsende for den gode utviklingen vi nå har i Helgelandssykehuset. Vi må ha med oss det historiske perspektivet for å forstå konteksten og vi skal lære av historien. Når det er gjort bør vi la historien ligge, ta med oss lærdommen, justere kursen og rette blikket fremover.

Dette har Helgelandssykehuset gjort. Det er innført klinikker med gjennomgående organisering og kvalitetsarbeidet er reorganisert i samsvar med dette. Gjennom dette arbeidet er det oppdaget nye gode samarbeidsmuligheter på tvers av lokalisasjonene som nå kan ivaretas og forbedres. Sammen med andre viktige forbedringer gjennom de siste årene har dette gjort at historier som gjentas med jevne mellomrom i media er en del av fortiden og ikke lenger relevante for fremtiden i Helgelandssykehuset. Lærdommen er der, kursen er justert og blikket er rettet fremover.

Medarbeiderne fortjener at vi alle behandler dem, og det samarbeidet de har, med respekt

Vi ønsker at folk skal ha meninger, ytre seg og diskutere. Vi drister oss likevel til en vennlig oppfordring om å ta en pause før man «trykker send» og bruke pausen til å gjøre en vurdering om budskapet kan komme tydelig frem uten at man skader andre eller holder en unødvendig uforsonlig tone.

Fagmiljøene i Helgelandssykehuset har vist at de har evne til å samarbeide for å gi pasientene det beste tilbudet innenfor de rammene som finnes i dag, og samtidig jobbe for forbedringer. Fagfolkene er ikke alltid enige. Det skal de ikke være. Likevel velger disse gang på gang å jobbe sammen for utvikling og forbedring til det beste for pasientene. Da kan det være tungt og demotiverende å lese i aviser eller sosiale medier ytringer man ikke kjenner seg igjen i. Medarbeiderne, som med stor innsats bidrar i utviklingen av sykehuset og samarbeider på tvers av klinikker, avdelinger og geografi, fortjener at vi alle behandler dem, og det samarbeidet de har, med respekt. Dette gjelder etter vår mening også ytringer og mediaoppslag.

Skal vi løfte sammen?

Håpet er at 2022 blir året der vi bruker den rause siden av oss selv til å runde innleggene litt i kantene. Å kjempe like hardt for samarbeid som for de saker der man vil oppnå noe for seg selv, kan åpne for vinn-vinn-situasjoner som igjen kan bygge nye og viktige broer. Griper vi sjansen nå til å se etter mulighetene i de endringene som kommer, kan vi sammen løfte sykehuset på Helgeland til å bli en attraktiv og trygg arbeidsplass som gir et godt spesialisthelsetilbud til hele befolkningen fremover.

Norges beste lokalsykehus kan være innenfor rekkevidde når vi står sammen om å få det til. Helgelandssykehuset er godt i gang med framtiden, og inviterer alle i regionen til å være med på å utvikle dagens og nye tjenester til det beste for pasientene, for Helgeland og for hverandre.

Vi ønsker alle et godt-, utviklende og samarbeidende 2022.

Vennlig hilsen
Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør
Hanne Mathilde Frøyshov, medisinsk direktør
Sissel Karin Andersen, organisasjonsdirektør Helgelandssykehuset