Vi trenger lavterskeltilbud over hele Nordland!

Det trengs et bedre tilbud enn hva vi har i dag.

Det trengs et bedre tilbud enn hva vi har i dag. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Leserbrev De som lever under eller har opplevd overgrep, vold, rusmisbruk og mishandling skal ha hjelp. Voksne og barn som lever med dette skal ha rett på hjelp, nå og i ettertid. Hjelpen som tilbys i Nordland er ikke prioritert og utviklet godt nok for at en skal kunne hjelpe der det trengs og når det trengs. Fagpersoner til de ulike problemstillingene blir ikke godt nok prioritert økonomisk når det ikke er øremerkede midler til dette. Det legger heller ikke opp til at folk skal kunne søke hjelp når kommuner også deler på oppgavene hvor en legger opp til ulike muligheter for å nå hjelp og terskelen blir for høy. Vi i Rødt Nordland har dette i vårt program:
«Bredere lavterskeltilbud for mennesker utsatt for fysisk og psykisk
vold, voldtekt og overgrep.
Rødt Nordland vil styrke tilbudene for utsatte og pårørende for fysisk og psykisk
vold, voldtekt og overgrep. Ettervern, akuttbehandling, rettslige
prosesser og oppfølging må gis i nærområdet til den utsatte, for å unngå
at dette blir en ekstra belastning. På grunn av store avstander i Nordland
må man i dag ofte reise langt for å komme seg til advokat, kvalifisert helsepersonell
og traumebehandling. Mange opplever at de etter en voldtekt
eller andre former for overgrep og vold, ikke er i stand til å gjennomføre
slike avtaler. Derfor mener vi at det må utredes andre løsninger for å minske
belastningen for den utsatte og pårørende.
Rødt Nordland mener det må bygges opp et bredere og mindre belastende
lavterskeltilbud i Nordland. Dette i tillegg til det spesialisthelsetjenesten kan
og bør tilby. Vi vil arbeide for å fjerne foreldelsesfristen for å kreve erstatning
for tap av arbeidsinntekt og nedsatt funksjon som en følge av ulike overgrep
For noen utsatte kan det ta tid før de føler seg rede til å oppsøke hjelp. Da
må det være et kvalifisert tilbud der for å ta imot dem. Utsatte mennesker i
hele Nordland må få et velkvalifisert tilbud den dagen de har behov for det.
Derfor vil Rødt Nordland også arbeide for flere krisesentre og offentlige
instanser som ivaretar og beskytter voldsutsatte, i alle distriktene av vårt
langstrakte fylke.»

Jeg har lenge lyttet til de som har snakket om dette. De som kjenner det. Det er et for lite dekkende lavterskeltilbud for mennesker som trenger å snakke om det de sliter med, det de ble utsatt for som barn og voksen, etter avrusing og som pårørende. Det er en stor mangel på ettervern og stabilitet for de som har behov for hjelp når de kommer hjem og etter behandling, når de blir sittende for seg selv.
En kommer ikke ut av traumer og vaner med en gang. Det kan ta år og et helt liv før en har klart å jobbe seg ut av det som en har blitt utsatt for eller lever under. Den økonomiske byrden for personen og det offentlige vil også vedvare når en må søke helsehjelp for behandling av psykiske og fysiske plager, direkte eller indirekte koblet opp mot dette. Også i ulik grad etter hvilke avstander en må reise for å få behandling.
En kan trenge noen å snakke med når en føler seg alene for å lette uro og ensomhet. Noen å møte uten å måtte holde timekortet sitt i hånden, eller noen som kan avtale timer for å holde en form for stabilitet i hverdagen selv om at en kanskje ikke klarer å møte opp. For å komme seg ut av døren og inn på trygg grunn der hvor en vet at det ikke bare henger en lapp på døren med et telefonnummer en kan ringe. En plass hvor en vet åpningstidene og at det er folk en stoler på, ikke bare brosjyrer. Vi har allerede mange kompetente folk som jobber innenfor feltene. Vi må bygge på den kompetansen til flere og i hele stillinger. Og vi må sørge for lokaler i kommunene som kan romme slike lavterskeltilbud slik at en kan få samlet den nødvendige kompetansen på hvert område. Det skal ikke gå på antall innbyggere men på at en alltid vil ha et mørketall på behovet som ikke blir dekt av det tilbudet vi har i dag.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken