Gå til sidens hovedinnhold

Vi som politikere er nødt til nå å ta tak og stake ut en ny kurs

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremtidens distriktsskole

I dag var jeg med i en samtale rundt framtidens distriktsskole. Veldig godt arbeid som er gjort rundt dette spørsmålet fra Aino Olaisen, Jenny Myklebust samt folkene i folkeaksjonen for høyere utdanning på Helgeland.

Vi som politikere er nødt til nå å ta tak og stake ut en ny kurs om vi vil at vi skal ha gode skoler i distrikts-Norge. Ingen vil flytte til ett sted med familien sin hvis der ikke er gode skoler der. Så dette er særs viktig i ett distriktspolitisk sammenheng.

Det er særlig tre forhold som bekymrer meg.

Lærermangel, eller rettere sagt lærerkrisen, i Nord-Norge, det faktum at det nesten ikke er gutter som velger å utdanne seg som lærer på 1.-7. klassetrinn og sist men ikke minst det er få utdanningsinstitusjoner som tilbyr lærerstudentene praksis på få-delte skoler.

Alle disse forholdene gjør at vi er nødt til å se på hvordan dagens lærerutdanning er utformet.

Og en lærerutdanning tilpasset behovene i distriktsskolene må utvikles!

Skal vi lykkes med å rekruttere nok lærere til distriktsskolene, er det viktig at lærerutdanningen også har fokus på situasjonen slik den er i de små skolene rundt om i distriktskommuner over hele landet. De store lærerutdanningene i byene, føler ikke det samme ansvaret for å sende lærerstudentene til praksis i små skoler i distriktene. Tidligere Høgskolen i Nesna hadde sine studenter i praksis i alle kommuner på Helgeland. Slik kunne institusjonen gi en ”distriktsgaranti” for at de framtidige lærerne var kvalifiserte til å jobbe i en liten skole med aldersblandig og undervisningserfaring fra alle trinn i grunnskolen. Ved å ha en lærerutdanningsinstitusjon lokalisert til Helgeland og med et hovedansvar for å utdanne lærere i et distriktsperspektiv, vil lærerutdanningen fungere som en arena for et systematisk utviklingsarbeid som kommer alle kommuner som får tildelt praksisskoler, til del.

SV har hele veien vært knall-tydelige:

Vi skal være med å få Lærerutdanningen på Nesna tilbake dit den hører hjemme og med dette svært gode og viktige initiativet fra Fremtidens distriktsskole er den reetableringen kommet ett nytt steg på veien.

-Vi må bare sørge for at Norge får ei ny regjering til høsten først.

Mona Fagerås, Stortingsrepresentant SV

Kommentarer til denne saken