Gå til sidens hovedinnhold

Vi savner en mer handlekraftig ledelse som viser at man jobber for et felles sykehus

Leserbrev

SITUASJONEN I HELGELANDSSYKEHUSET

Det er trist å være vitne til utviklingen i Helgelandssykehuset den siste tiden, spesielt uroen når det gjelder kreftkirurgien.

Denne saken omhandler etter vårt syn to forskjellige ting. På de ene siden pasientsikkerhet og på den andre siden lekkasje av sensitive opplysninger. Dette er etter vår mening sauset i hop og skaper mer uro blant befolkningen og større konflikter og samarbeidsproblemer mellom enhetene.

Som brukerrepresentanter er vi helt klare på at pasientsikkerhet er det aller viktigste, det er derfor betryggende at Hulda legger forholdene til rette for en felles faglig ledelse.

Med hensyn til kvalitetssikring er det merkelig at Helgelandssykehuset opererer ut fra forskjellige prosedyrer ved de lokale enhetene??

Innholdet i rapportene når det gjelder kreftkirurgien er urovekkende, imidlertid mener vi at det ble helt feil at rapportene ble offentliggjort før de ble gjennomgått av de involverte parter. Å være pasient midt oppi dette må føles veldig belastende. En stor belastning også for personalet.

Når det gjelder kommunikasjon mellom enhetene er brukerutvalget bekymret. Vi er klar over at intern kommunikasjon er høyt prioritert i Helgelandssykehuset, men vi ser fremdeles ingen resultater. Vi savner en mer handlekraftig ledelse som viser at man jobber for et felles sykehus. Nå er det på tide at dette blir tatt tak i. Pr. nå ser det dårlig ut for samarbeidet i forbindelse med ett felles sykehus lokalisert på to plasser, og de skadelidende her er pasientene.

Kommentarer til denne saken