Pinlig av Ap-lederen

Jonas Gahr Støre kom til Helgeland for å oppdatere seg på reiselivsnæringa og industriens situasjon. Da tok han en snarvisitt til Sandnessjøen uten å besøke ansatte som mister jobber ved Aker Solution, før han reiste til Mo i Rana der både reiseliv, industri og flyplass sto på agendaen. Ap-lederens prioriteringer blir lagt merke til, og de framstår som merkelige.

Arbeiderpartiet har gjennom generasjoner vært de som har profilert seg som et talerør for arbeidsfolk. Industrien har vært selve hjertebarnet. Derfor har bindingen til fagbevegelsen vært svært sterk. Det samme kan sies om partilojaliteten til arbeidsfolk. Nå er både bindingene til fagbevegelsen og lojaliteten til arbeidsfolk i spill. Ap-lederens nylige besøk på Helgeland er et eksempel på hvorfor oppslutningen til partiet er som den er. Å være Norges nest største parti er neppe særlig bekvemt. Det samme kan nok sies om den sviktende tilliten blant «folk på gølvet», som de gamle veteranene yndet å uttrykke det.

Når Jonas Gahr Støre planla en reise på Helgeland burde det vært en selvfølge at han benyttet anledningen til å få førstehånds informasjon fra ansatte som er berørt av den pinlige avviklingen av Aker Solutions virksomhet i Sandnessjøen. Han burde også benyttet anledningen til å få et helhetlig bilde av industriens utfordringer, og vi kunne mer enn gjerne anbefale ham et besøk på Alcoa, Mosjøen og Nord-Norges største prosessindustribedrift. Eller Bilfinger, som er et av de største mekaniske miljøene i landsdelen.

– Vi har stort håp om at det nå skal skapes mange nye arbeidsplasser i Sandnessjøen

Vi kunne også oppfordret han til å oppdatere seg på regionalt reiseliv gjennom å få ny informasjon fra et av de mest innovative miljøene innen regionalt reiseliv som finnes i Mosjøen, eller om statusen for Vefsna, en av Norges beste lakseelver som også er et reiselivsmål av ypperste klasse. Det er også verdt å nevne to nasjonalparker og arbeidet med tilrettelegging og videreutvikling av disse i reiselivssammenheng. Vi kunne godt lagt til Helgelandskysten med øyriket rundt Herøy og Dønna som selve juvelen i krona.

Men det var ikke tema for Ap-lederens reise denne gangen. For regien hadde nestleder Bjørnar Skjæran som har utmerket seg med å drive aktiv lokalpolitikk både i nestledervervet i Ap og som stortingspolitiker. Da er det betimelig å bruke en hel dag til å oppdatere seg på flyplass og industrien på Mo.

Denne lederen ble publisert i papiravisen fredag 5. juni.

– Nedleggingen vil føre til tap av 80 arbeidsplasser