Gå til sidens hovedinnhold

«Vi kan knapt se noen annen mulighet enn at all tarmkreftkirurgi så snart som mulig samles i Sandnessjøen»

Ekspertgruppa som har vurdert kvaliteten på tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset, kommer med sviende kritikk av måten tarmkreftkirurgien har vært drevet på i helseforetaket.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

De mest alvorlige avvikene knyttes til virksomhetene ved sykehuset i Sandnessjøen, men langt fra alt er slik det bør være ved sykehuset i Mo i Rana heller. Den sterke anbefalingen er at all tarmkreftkirurgi samles på ett av sykehusene.

Begrunnelsen ekspertgruppa, bestående av professor Rolv-Ole Lindsetmo ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, overlege PhD Tore Stornes ved St. Olavs hospital og professor emeritus Arild Nesbakken ved Oslo universitetssykehus, legger til grunn, er at både pasientgrunnlaget og fagmiljøet er for lite til å opprettholde tilstrekkelig kvalitet ved en deling av spesialiteten på to sykehus.

Rapporten de tre ekspertene nå har lagt fram er alvorlig både for Helgelandssykehuset og Helse Nord.

Fire, kanskje fem pasienter, kan ha mistet livet på grunn av avvik fra god medisinsk praksis. Fem-seks pasienter som ble operert ved sykehusene skulle aldri vært operert lokalt, men henvist videre til et større sykehus. Ekspertene spør seg hvordan dette kunne skje og hvorfor Helse Nord aldri grep inn.

Perioden ekspertgruppa har undersøkt strekker seg fra 2016 til 2019. De alvorligste funnene er gjort ved sykehuset i Sandnessjøen, der det er avdekket alvorlige avvik fra nasjonale retningslinjer for operasjonsmetoder på 20 av 49 opererte pasienter i perioden. Av 105 opererte ved sykehuset i Mo i Rana har ekspertene avdekket alvorlige avvik fra nasjonale retningslinjer og operasjoner som ble utført på pasienter som skulle vært henvist til et større sykehus.

To, kanskje tre, pasienter ved sykehuset i Sandnessjøen kan ha dødd som følge av behandlingen, mens to pasienter kan ha dødd som følge av behandlingen de fikk ved sykehuset på Mo.

Ekspertgruppa anbefaler at planlagt kirurgi for tykktarmskreft snarest samles til ett av sykehusene. Kirurgien bør utføres av tre-fire kirurger som bor på stedet fordi det vil gi kontinuitet i oppfølgingen av pasientene. I rapporten frarådes Helgelandssykehusets plan om å etablere ambulerende team av kirurger som pendler mellom sykehusene.

Funnene til ekspertgruppa er i ett og alt meget alvorlige. Rapporten er en beskrivelse av hva som kan skje når fagmiljøene blir for små og pasientgrunnlaget for lite. Samtidig er det særdeles viktig at Helgelandssykehuset beholder tarmkreftkirurgien for å kunne gi pasientene et trygt og godt tilbud også innen andre spesialiteter.

Vi kan knapt se noen annen mulighet enn at all tarmkreftkirurgi så snart som mulig samles i Sandnessjøen, ikke minst fordi det er her det nye, store sykehuset i helseforetaket skal ligge.