Spesiell julefeiring

Årets julefeiring blir helt spesiell for svært mange. Høytiden som under normale omstendigheter samler små og store til hyggelig lag, vennemøter og litt festivitas, vil i år bli noe mer avdempet. For mange blir ikke dette jula der barna, barnebarna og vennene kommer hjem. Og kommer de hjem vil de sosiale møtene nødvendigvis være preget av korona-pandemien. Frykten for smitte er fortsatt stor, og det er viktig at alle tar inn over seg forholdsreglene til lokale og nasjonale myndigheter. Ingen av oss ønsker en vinter der smittesituasjonen tar hverdagen fra oss.

2020 vil for all framtid være skrevet med dystre bokstaver i alle historiebøker. Ingen har opplevd noen lignende siden spanskesyken rammet verden tidlig på 1900-tallet. Samtidig har året vist at vi både lokalt, regionalt og nasjonalt kan løfte i flokk når krisen rammer. Det er også imponerende å se hvordan de som står i førstelinjen, enten det er leger, sykepleiere, renholdere, hjemmehjelpere eller andre, har taklet krisen.

Samtidig kan vi ikke annet enn la oss imponere av den kreativiteten vi ser både lag og foreninger, næringslivet og andre har vist for å få hjulene og samfunnet til å fungere så godt som mulig. I Mosjøen har vi klart å arrangere både Tiendebytte og Julebyen Mosjøen til tross for koronaviruset. Vi har maktet å holde konserter og forestillinger under trygge forhold, men med et begrenset antall deltakere og publikum. I Sandnessjøen ble handelsfesten Diamantdager arrangert, under strenge restriksjoner. For hvert arrangement har vi opplevd et sug etter å komme sammen og bidra til fellesskapet ved å benytte lokale tilbud og å gjøre noe i fellesskap.

Når koronakrisen en gang er over er det vår spådom at vi vil komme styrket ut. Lojaliteten til de fortrinnene vi har med gode, livskraftige lokalsamfunn vil stå sterkere enn noen gang. Men enn så lenge må vi sammen ta alle forholdsregler.

Tross alt har vi på Helgeland, med noen få unntak, så langt unngått tilfeller med superspredning av koronaviruset. Det er på alle måter bra, og kommer som et resultat av dyktig smittevernarbeid, lojale innbyggere og litt flaks. Målet denne vinteren må være at vi unngår store utbrudd. Da er jul og nyttår høytider som lett kan snu den lave smittespredningen vi tross alt har hatt. Det påhviler alle et ansvar for at vi unngår krisetilstander rett over nyttår.

Likevel er det viktig at vi tross situasjonen tar vare på hverandre, og ikke minst tar godt vare på de som går jula i møte alene og ensomme. Med tilstander som vi nå må leve i, er dette viktigere enn noen gang. Vi må ta smitterisikoen på alvor og gjøre det beste ut av situasjonen.

Vi i Helgelendingen ønsker alle ei riktig god og smittefri jul!