Gå til sidens hovedinnhold

Vi har ingen tro på at tre en til ti skoler er noe godt alternativ verken økonomisk eller pedagogisk

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Skolekutt ligger fast

Vefsn kommune skal møte framtida med to skoler mindre enn hva tilfellet er i dag. Budsjettet som ble vedtatt i kommunestyret onsdag ettermiddag innebærer i realiteten en nedleggelse av Kulstad skole, i tillegg til nedlegging av skolen i Elsfjord. Så har man pyntet litt på vedtaket gjennom å bevilge seg noe mer tid til utredning og formaliteter, der blant annet et forunderlig forslag om tre en til ti skoler er med i det videre arbeidet.

Det er ingen enkel oppgave å være lokalpolitiker og begi seg inn på et arbeid som innebærer nedskjæringer som vil merkes av mange. De aller fleste vil mene at det er for lite penger til mange gode formål. Utfordringen for Vefsn kommune er imidlertid høyst reell. Pengebruken er for høy og det må brukes mindre for at man også i framtida skal ha en økonomi som er bærekraftig.

Likevel er det slik at politikerne, og ikke minst de som sitter i posisjon, har gjort veien vanskeligere for seg selv. Kommunens økonomiske situasjon har vært kjent i flere år. At man nå føler at det virkelig brenner kan umulig komme som noen overraskelse. Det er en varslet katastrofe. Situasjonen var vel kjent i god tid før budsjettbehandlingen i fjor høst. Da var beskjeden at man skulle bevilge seg mer tid for å finne de beste av de dårligste løsningene, og man valgte derfor å hente penger fra sparekontoen for å oppnå budsjettbalanse.

Vi spør oss hva man faktisk har brukt tida på i det året som er gått når det nå legges opp til ytterligere utredninger og der et helt nytt grunnskolesystem med en til ti skole dras opp av hatten. Det er vel kjent at både ansatte, ulike etater og organisasjoner gjennom det siste året er utfordret for å finne områder der det kan spares penger. Kutt-kravet er anslagsvis 30 millioner kroner årlig. Det er kommet en rekke innspill og forslag, men de speiles i forsvinnende liten grad i budsjettet som nå er vedtatt. Det er også grunn til å la seg forundre over at skolestrukturen, som hovedposten i innsparingen, ikke har hatt større plass i den politiske debatten.

Vi har ingen tro på at tre en til ti skoler er noe godt alternativ verken økonomisk eller pedagogisk. Det er i tillegg en strukturendring som vil kreve atskillig tid, krefter og penger å gjennomføre i praksis. Og dersom et best mulig oppvekstmiljø fortsatt står høyt på den politiske agendaen, stiller vi oss helt uforstående til at dette er et alternativ som kommer opp nå. En samling av alle klassetrinn fra første til tiende klasse er en organisering man gikk bort fra for mange år siden, og som også speiles i lærerutdanningen. Noe av årsaken til at denne modellen ble forlatt der det var mulig, var å sikre elevene et best mulig læringsmiljø, i alle stadier.

Vi skjønner at man i budsjettbehandlingen hadde behov for litt tåkelegging i et forsøk på å roe et prisverdig engasjement både fra foreldre, elever og lærere. Men faktum er at det er slutt for skolen i Elsfjord og en byskole skal legges ned. Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener den skolen skal være Kulstad.

Kommentarer til denne saken