Gå til sidens hovedinnhold

Vi har etter min oppfatning ikke bruk for et fjerde kvasi-nivå som regionrådene med sitt demokratiske underskudd

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Navnevalg, regionråd og demokratisk underskudd

Jon-Erik Graven har et utmerket innlegg i Helgelendingen for et par dager siden, der han viser til at enkelte av kommunene på Helgeland samarbeider i et råd de har valgt å kalle Helgelandsrådet. Det velger rådet å gjøre selv om region Helgeland omfatter mye mer enn det området som de nevnte kommunene dekker. Nesten halvparten av befolkningen på Helgeland bor ikke i kommunene som tilhører Helgelandsrådet. Dette er et navnemisbruk som er iscenesatt av de deltakende kommunene, og som ikke har noe annet formål enn å villede dem som ikke er så godt kjent med region Helgeland.

Ser man nærmere på regionrådsmodellen er det mer enn navnevalg å være opptatt av. Jeg alltid vært meget skeptisk til det demokratiske underskuddet som er et av elementene i regionrådsmodellen.

Ikke velgerne som oppnevner regionrådsrepresentanter

De som deltar i regionrådsmøtene er politikere som er valgt inn i kommunestyrene i regionen. Det er kommunestyrene og ikke velgerne i kommunene som velger inn den som skal representere kommunen i regionrådet, som er et samarbeidsråd uten forankring i lover og regler for kommuner og deres drift. Regionrådene kan opptre som de ønsker og gi sine vedtekter akkurat det innholdet som passer dem.

Drøfter ikke regionrådssakene med det folkevalgte kommunestyret

Rammene rundt regionrådene er slik at den som skal representere en kommune i et regionråd, møter i rådet uten å ha drøftet med det folkevalgte kommunestyret de sakene som står på sakslista for det regionrådsmøtet vedkommende skal møte i. Vedkommende kan i prinsippet møte i regionrådet og mene akkurat hva han eller hun vil om sakene som tas opp i møtet.

Etter at regionrådsmøtet er over rapporterer ikke den som har møtt i regionrådet til det folkevalgte kommunestyret i sin kommune om hva som ble tatt opp i regionrådsmøtet og hva som ble vedtatt i sakene og hvorfor vedtakene ble sånn som det ble.

Når velgerne ikke får velge kommunens representanter til regionrådet, må det være en selvfølge at de velgerne har valgt i kommunestyret har krav på å kunne vurdere sakene som skal opp i møtene i regionrådet. Videre må det være en selvfølge at det folkevalgte kommunestyret etter møtet får vite hvilke vedtak som ble gjort og argumentene for at vedtakene ble som de ble.

Enstemmighet er nærmest religiøst prinsipp

Enstemmighet i vedtak er et opphøyet prinsipp i regionrådene med et nærmest religiøst og hellig preg. Det betyr at regionrådssekretærene og regionrådslederne tyr til pisken når ikke noe annet nytter for å få enstemmighet.

Tvunget til å stemme for noe

Vi hadde en stygg sak ca. rundt år 2000 i et regionråd på Helgeland, der en ordfører som representerte sin kommune i regionrådet, ble nærmest knegått og tvunget til å stemme for noe som kommunens formannskap rett før møtet hadde stemt mot. Vel tilbake igjen i heimkommunen fikk ordføreren problemer og ble konfrontert med at lojaliteten til ordføreren lå i regionrådet og ikke i sin egen kommune. Vedkommende sluttet som ordfører ikke så lenge etterpå. Det lukter ikke mye demokrati av den saken.

Tre demokratiske forvaltningsnivåer pluss et udemokratisk

Vi har i dag tre lovfestede forvaltningsnivåer her i landet, der velgerne avgjør hvem som skal velges inn i de politiske styrene for de forskjellige nivåene. Det er Stortinget, fylkeskommunene og kommunene. Da har vi etter min oppfatning ikke bruk for et fjerde kvasi-nivå som regionrådene med sitt demokratiske underskudd. Regionrådsordningen bør kunne legges ned.

Etter min oppfatning har vi i dag et lovfestet forvaltningsnivå for mye. Ordningen med fylkeskommuner kunne legges ned uten at befolkningen her i landet vil lide under det. Og om det anses nødvendig kunne det i stedet for til nød opprettes en regionrådsordning basert på tilsvarende samme demokratiske prinsipper og lover og regler som Stortinget og kommunene er underlagt, slik at det demokratiske underskuddet ikke er mer.

Kommentarer til denne saken